לבטל פטורים ממס. קרנית פלוג
לבטל פטורים ממס. קרנית פלוג צילום: פלאש 90

הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה להפחית את הריבית לחודש ספטמבר 2014 ב-0.25% לרמה של 0.25%, הריבית הנמוכה ביותר מאז קום המדינה.

בנימוקים להחלטה, ציינו בבנק ישראל את ההאטה בפעילות הריאלית במשק.

"הנתונים שנוספו החודש על הפעילות הריאלית מצביעים על התמתנות בגידול הפעילות עוד לפני מבצע 'צוק איתן'", נימקו את ההחלטה בבנק ישראל וציינו את ההאטה בפעילות הריאלית במשק.

"אינדיקטורים ראשונים ליולי מצביעים על התמתנות נוספת בעקבות המבצע; חלקה, בעיקר זה הנוגע לתיירות, עשוי להימשך זמן רב יחסית, ואילו ההתמתנות הקשורה בצריכה הפרטית צפויה להיות בעלת אופי זמני וייתכן שהצריכה תפצה על התמתנות זו בהמשך.

"על פי האומדן הראשון של החשבונאות הלאומית לרבעון השני, צמיחת התוצר האטה– ל-1.7% בלבד (נתוני החשבונאות הלאומית במונחים שנתיים, מנוכי עונתיות) – בעוד שצמיחת התוצר העסקי עלתה ל-2.3%. הירידה בצמיחה נובעת בעיקר מהתכווצות של 10.1% ביצוא (ללא יהלומים וחברות הזנק), בהובלת יצוא הסחורות, ומהתכווצות בהשקעה (1.6%, ללא או"מ), בעיקר בדיור''.