שופטי העליון: להקים מקווה בכפר ורדים

בית המשפט העליון מחייב את כפר ורדים להקים מקווה טהרה עבור התושבים שומרי המצוות והמסורת. בכך נדחתה החלטת ביהמ"ש המחוזי.

שמעון כהן - ערוץ 7 , י"ד באלול תשע"ד

שופטי העליון: להקים מקווה בכפר ורדים-ערוץ 7
אילוסטרציה
פלאש 90

בבית המשפט העליון התקבלה היום (שלישי) החלטה ולפיה על הישוב כפר ורדים שבגליל להקים מקווה טהרה עבור התושבים שומרי המצוות והמסורת.

ההחלטה מבטלת למעשה את החלטתה של ערכאה נמוכה יותר, בית המשפט המחוזי בחיפה, שסבר כי אין לבית המשפט להתערב בהחלטת המועצה המקומית שסירבה להקים מקווה טהרה.

בהכרעתם מגוללים השופטים חיות פוגלמן והנדל סאגה ארוכה הנמשכת משנת 2007 אז הוקצה תקציב ממשרד הדתות הקמת מקווה טהרה במקום, אך המועצה המקומית הסכימה לבצע את הבנייה במידה ולא תיאלץ לממן את הבנייה בסכום כסף נוסף או לתפעל מתקציבה את המבנה והשירותים הניתנים בו.

בהמשך הפרשה הוקצה קרקע לבניית מקווה אך ייעודה של הקרקע שונה והפרשה הלכה והסתבכה עם ביטול המכרז הקמת המקווה בעקבות שינוי ייעוד הקרקע.

כאמור, הפרשה הלכה והסתעפה עם עתירתם של תושבים שדרשו להשיב את המכרז לקדמותו ובסופו של יום, לאחר עימות משפטי ארוך הכריע בית המשפט העליון לחייב את כפר ורדים להקים מקווה.

בהכרעתם כותבים השופטים: "בנסיבות המקרה דנן, בהן לא ניתן משקל ראוי לפגיעה המשמעותית בתושבות היישוב שומרות המצוות, בהעדרו של מקווה נגיש בשבתות ובמועדי ישראל, ומשהתברר כי ניתן משקל יתר לשיקול הקצאת המשאבים, על אף שנמצא כי קיימת קרקע זמינה שתאפשר הקמת מקווה בלא לפגוע בצורכי ציבור אחרים ובלא שתדרש הקצאת משאבים משמעותית מצד המועצה, מצאתי כי החלטת המועצה שלא להקים מקווה כאמור חורגת ממתחם הסבירות, ומשכך דינה להתבטל. נוכח "ההיסטוריה" הארוכה של הדיונים בנושא זה, לא ראינו להחזיר את הדיון למועצה פעם נוספת, שכן במערך הנתונים עליו עמדנו, ההחלטה המתחייבת היא הקמת המקווה במהירות הראויה".

כאמור, פסיקה זו מבטלת את החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה שטען כי אין מקום להתערבות בית המשפט בסוגיה ובעימות בין התושבים למועצה. שופט העליון פוגלמן ציין בהכרעה היום כי "בהינתן המסקנה שאליה הגעתי אציע לחבריי לקבל את הערעור במובן זה שפסק דינו של בית המשפט קמא יבוטל, והעתירה תתקבל. על המועצה המקומית כפר ורדים לפעול לאלתר להקמת מקווה על אחד מן המגרשים ביישוב שפורטו בהודעת המדינה – או במגרש אחר שתמצא לנכון – כך שתחל בנייתו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משנה וחצי מיום מתן פסק דין זה".