האוניברסיטה העיברית בהר הצופים ירושלים
האוניברסיטה העיברית בהר הצופים ירושלים צילום: פלאש 90

תנועת 'נאמני תורה ועבודה', בשיתוף קרן טראמפ, פרסמה היום (ראשון) מחקר חדש העוסק בהשתלבות בוגרי החינוך הדתי (חמ"ד) בלימודי ההשכלה הגבוהה.

המחקר, אותו ערך אריאל פינקלשטיין - רכז מדיניות בתחום החינוך בתנועה, מתמקד במקצועות המדעיים המדויקים – מדעי הטבע ומתמטיקה, רפואה, הנדסה ואדריכלות.

מדובר במחקר ראשון מסוגו, אשר המגמות הנחשפות בו - בקשר להעדפות ולנטיות בוגרי החמ"ד בבואם לבחור את מקום ותחום הלימוד האקדמי, לא עובדו או נחקרו עד כה.

המחקר מגלה כי חלה עלייה ברוכה באחוז בוגרי החמ"ד הממשיכים ללימודי השכלה גבוהה. המחקר נערך בקרב תלמידים אשר סיימו את לימודי התיכון בשנים 1996-2004, מתוך הנחה כי עקב לימודים תורניים ושירות צבאי / לאומי, דוחה בוגר החמ"ד הממוצע את לימודיו האקדמיים בשנים אחדות.

לפי נתוני הלמ"ס, בתקופה שנבדקה במחקר עלה אחוז בוגרי החמ"ד שהמשיכו ללימודים אקדמיים מ-47.5% ל-53.1%. בכך צומצם משמעותית הפער בין אחוז הממשיכים ללימודים אקדמיים בין בוגרי החמ"ד ובוגרי החינוך הכללי; אם בתחילת התקופה שנבדקה הוא עמד על כמעט 6%, בסופה הוא ירד לכ-1.7%.

עם זאת, נתון נוסף שחושף המחקר קובע שעלייה זו באה בד בבד עם ירידה משמעותית באחוז בוגרי החמ"ד שהחליטו ללמוד את התואר האקדמי באוניברסיטה, ועם עלייה גדולה במספר הבוחרים ללמוד במכללות.

במשך שנים אלו גדל מאד אחוז הלומדים במכללות מקרב בוגרי החמ"ד, כך שכיום מעל מחצית מאלו הבוחרים ללמוד תואר אקדמי עושים זאת במכללה ולא באוניברסיטה: בשנתונים שנחקרו עלה אחוז הלומדים במכללות מקרב האקדמאים בוגרי החמ"ד מ-36% ל- 55%. לעומת זאת, בקרב בוגרי החינוך הממלכתי באותה תקופה, נרשמה עלייה מתונה הרבה יותר, מ-34% ל-45%.

תחום נוסף אותו סוקר המחקר הוא השתלבות בוגרי החמ"ד בלימודי המדעים האקדמיים. הנתון החשוב ביותר שנחשף המחקר הוא כי למרות שברוב המוחלט של המקצועות האקדמיים דומה אחוז הלומדים בוגרי החמ"ד לאחוז הלומדים בוגרי החינוך הכללי, בכל הקשור למקצועות המדעים המדויקים המצב שונה: באופן יחסי, בוגרי החינוך הכללי לומדים מקצועות מדעיים פי 1.5 יותר מאשר בוגרי החמ"ד.

יתירה מזו, הנתונים מלמדים כי לגבי השנתונים שנבדקו במחקר, לא רק ששיעורי החינוך הממלכתי הלומדים מקצועות מדעיים גבוה באופן משמעותי מאשר בחמ"ד, אלא ששיעור גבוה בין הלומדים מקצועות מדעיים בקרב בוגרי החמ"ד - למעלה משליש - עשו זאת במכללות, לעומת כרבע מבין בוגרי החינוך הממלכתי.

לנתון זה ישנה חשיבות מכרעת, מפני ששתי ועדות שונות מטעם המדינה הצביעו בשנים האחרונות על החולשה של בוגרי המכללות בתחומי ההנדסה, על הקושי הצפוי להם במציאות עבודה ועל כך שהשכר המשולם להם נמוך בשיעור ניכר מאשר שכרם של בוגרי האוניברסיטאות במקצועות אלו.

אריאל פינקלשטיין, עורך המחקר, הוסיף שאין לנתק בין נתוני המחקר לבין נתונים נוספים שהתפרסמו במחקרים הקודמים של התנועה - כמו אחוז הזכאות לבגרות. "אמנם בחינוך הממלכתי-דתי ישנו שיעור גבוה יותר של זכאות לבגרות מבחינוך הממלכתי, אך מנגד, שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות הוא נמוך בהרבה מאשר בחינוך הממלכתי".

לדבריו, "נתון זה יכול להסביר חלק מהנטיה של בוגרי החמ"ד להמשיך ללמוד במכלה אקדמית ולא באוניברסיטה, כמו שעולה בבירור מהמחקר. למרות שעיקר העיסוק התקשורתי בישראל הוא דווקא באחוז הזכאות לבגרות באופן כללי, יש להסב את תשומת הלב לזכאות העומדת בתנאי הסף של האוניברסיטאות, כיון שכאמור - בין הנתונים אין הלימה".

שמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה, ציין כי "חשוב להדגיש נקודה נוספת הבאה לידי ביטוי במחקר, והיא העובדה שברוב האוניברסיטאות, למעט בבר-אילן, מספר התלמידים בוגרי החינוך הדתי מצומצם מאד – נתון המערים קשיים ואתגרים עבור הסטודנט הדתי. תנועת נאמני תו"ע פעולת בתחום זה, ובשנים האחרונות הקימה תאי סטודנטים באוניברסיטאות, שמטרתם לסייע לסטודנט/ית הדתי בקמפוסים השונים ולמנוע את התרחבות מגמת הנטישה של בני הציונות הדתית את הקמפוסים לטובת מכללות דתיות. אני מציע לכל מי שרוצה להצטרף לתאים לפנות לרכז או לרכזת התא באוניברסיטה שלו".