חשיפה:
הכנסייה מכרה זכויות הבעלות בטלביה

בעסקת ענק שחלק מפרטיה נחשפים כאן מכרה הכנסייה היוונית אורתודוקסית לשותפות 'ניות' את הבעלות על אדמות טלביה ורחביה שבירושלים.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ג' בתמוז תשע"ז | עודכן: 11:12

הכנסייה מכרה זכויות הבעלות בטלביה-ערוץ 7
בית ברחביה
קובי פינקלר

עתירה שהוגשה באחרונה נגד עיריית ירושלים חשפה עסקת ענק חסרת תקדים בה מכרה הכנסייה היוונית אורתודוקסית את זכויות הבעלות שלה על אדמות שכונות טלביה ורחביה לשותפות 'ניות' בהובלתה של משפחת בן דוד. זאת מעבר לזכויות החכירה שנמכרו לשותפות על ידי הכנסייה כבר לפני 6 שנים.

העסקה המדוברת כוללת כמעט 600 דונם במערב ירושלים ועליהם כאלף ומאתיים יחידות דיור, מלונות בהם מלון ענבל ומוסדות ציבור כדוגמת היכל שלמה, חלק ממוזיאון ישראל, מרכז מורשת בגין, תאטרון החאן ועוד.

על פי העסקה זכויות החכירה שהיו נתונות בידי הפטריארכיה הועברו לידי השותפות הישראלית וזו תעמוד מכאן ואילך ישירות מול הדיירים, עובדה המוציאה למעשה את הקק"ל, שחכרה את השטח מהפטריארכיה, מתמונת הבעלות המעשית על השטח.

נזכיר כי על פי הסכמי החכירה הקיימים בין הפטריארכיה לקק"ל מאז שנת 1951 השטח המדובר הוחכר למאה שנים. המשמעות היא שבשנת 2051 יצטרכו החוכרים לנהל מו"מ מחודש מול הפטריארכיה על חכירה נוספת. התקופה הקצרה שנותרה עד לתום תקופת החכירה מקשה בשנים האחרונות על הדיירים-החוכרים למכור את הנכס שהם מחזיקים בו.

בהקשר זה ראוי להזכיר את העסקה שנחתמה בשנת 2000 במגמה להוציא מידי הפטריארכיה את זכויות החכירה, ואולם זיופי מסמכים שנחשפו בבית המשפט הביאו לביטולה של העסקה שהוגדרה אז כעסקת ההונאה הגדולה ביותר בתולדות המדינה, וחלק ממבצעיה נשלחו לתקופות מאסר שונות.

בשנת 2011 חתם הפטריארך היווני אורתודוקסי, תיאופילוס השלישי, על עסקה בה מכר את זכויות החכירה לשותפות 'ניות', הקבוצה שכעת מתברר כי לפני תשעה חודשים רכשה גם את זכויות הבעלות על הקרקעות.

יצוין כי עסקה זו למכירת זכויות הבעלות על הקרקעות בוצעה כבר בחודש אוגוסט 2016, אולם במשך תשעה חודשים נשמרה בסוד. פרטיה של העסקה נחשפים כעת רק בשל עתירה שהגיש בא כוחה של הפטריארכיה נגד עיריית ירושלים בדרישה שזו תואיל להמציא אישור עירייה הנדרש לשם השלמת רישום העסקה בלשכת רישום המקרקעין. משהתמהמהה העירייה מלמסור את המסמך במשך תשעה חודשים עתרה הכנסייה נגד העירייה ובכך חשפה את פרטי העסקה שנחתמה זה מכבר.

משמעות העסקה מבחינת קק"ל עשויה להיות דרמטית שכן מאחר וחברת 'ניות' מחזיקה מעתה בזכויות ההחכרה ובבעלות על הקרקע, יוכלו הדיירים להגיע להסכמות מול 'ניות' מבלי להזדקק לתיווכה של הקק"ל.