נפצעתם בחדר כושר - מה עושים?

בעקבות התמוטטותו של צעיר במהלך אימון בחדר כושר, כמה טיפים והנחיות למתאמנים בחרי כושר ובמתחמי כושר ציבוריים.

עו"ד ורד כהן ורענן בר-און , ג' בכסלו תשע"ח

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: אוראל כהן. פךאש 90

מי אחראי לפציעה במכון כושר?

החוק קובע את החובות המוטלות על מפעילי מכון כושר. בנוסף, חובה על המפעילים לנהוג בזהירות ולא ברשלנות כלפי המתאמנים.

באם הופרה חובה המוטלת על מפעיל מכון הכושר או שהוא נהג ברשלנות, והוכח קשר סיבתי ברור בין הפרת חובה / הרשלנות לבין הנזק שנגרם למתאמן – ניתן לזכות בפיצויים.

כדי לקבוע מי אחראי יבחן בית המשפט אם הייתה הפרת חובה או רשלנות מצד המכון והמדריכים. במקרים רבים בתי המשפט מייחסים רשלנות תורמת למתאמן (אם יכולים היו לצפות את הסיכון, יכולים היו להבחין במפגע, לא צייתו לכללים וכן הלאה).

יצויין, כי מעבר לאחריות האזרחית – הנזיקית, הרי העובר על הוראות חוק מכוני כושר מבצע גם עבירה פלילית וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.

החובות המוטלות על מפעילי חדר כושר :

רישיון עסק : לפי חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד – 1994, אסור לאדם לפתוח ולקיים פעילות בחדר כושר אלא אם יש בידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים למכון כושר.

נוכחות מדריך : לפי החוק, בכל הזמן בו פועל מכון הכושר – יהיה נוכח במקום מדריך, המלמד את דרכי ההפעלה של המכשירים שבו ומפקח על המתאמנים בו. מדריך במכון כושר הינו בעל תעודת הסמכה לפי חוק הספורט, תשמ"ח – 1988, להדרכה בענף הספורט של כושר גופני ובריאות.

בנוסף, אם המתאמנים הינם קטינים – צריך להיות נוכח בחדר הכושר מדריך לאימון קטינים, והוא בלבד יהיה רשאי ללמד קטינים את דרכי הפעלתם של מכשירים במכון הכושר ולפקח על אימונו.

קבלת הצהרה רפואית:

תנאי לקבלת מתאמן למכון כושר הינו המצאת שאלון רפואי הכולל הצהרת בריאות חתומה, המאשרת שהמתאמן אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במכון הכושר. לפי החוק, אם המתאמן השיב בחיוב על אחת השאלות בהצהרת הבריאות, יקבל אותו מכון הכושר רק לאחר שהמציא לו גם תעודה רפואית שבה אישר רופא שאין סיכון לבריאותו של המתאמן באימון במכון כושר.

מתאמנים קטינים צריכים לצרף להצהרת הבריאות / לתעודה הרפואית הסכמה בכתב חתומה על ידי אחד ההורים לאימון במכון כושר. הסכמה זו יכולה להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים.

חובה על מכון כושר לדרוש ממתאמנים להמציא הצהרת בריאות אחת לשנתיים, ומתאמן שהיה צריך להמציא תעודה רפואית צריך להמציא תעודה רפואית אחת לשנה.

הצהרה רפואית אינה פוטרת את מכון הכושר מאחריות. אם המתאמן יוכיח רשלנות של המכון, ולרשלנות יהיה קשר סיבתי לנזק שנגרם למתאמן – תחול אחריות על המכון.

חובות נוספות :

חובה לדאוג לסביבת אימון בטוחה ונטולת מכשולים, מעברים נוחים, מרחקים בטוחים בין המתקנים, תאורה תקינה וכן הלאה.

לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, על מנת לקבל רישיון למכון כושר צריכה רשות הרישוי להשתכנע, כי מכון הכושר ממוקם במקום מתאים, והמכשירים עצמם מוצבים במרחק סביר זה מזה.

חובה להצמיד לכל מכשיר, במקום בולט, הוראות היצרן לענין השימוש בשפה העברית, בשפה הערבית ובשפה האנגלית. על פי הוראות מינהל הספורט – בין מכשיר למכשיר נדרש מרחק של 60 ס"מ לפחות, ושל 1.2 מ' בין שורת מכשירים אחת לאחרת.

חובה להציג הוראות שימוש לכל מכשיר בשלוש שפות.

חובה לבצע בדיקות תקופתיות של המכשירים, לתחזק את המכשירים והמתקנים באופן שוטף ולסלק כל מכשיר שאינו תקין או אינו בטוח לשימוש.

חובה להשגיח, באמצעות המדריכים המוסמכים, שהמתאמנים במקום עושים שימוש נכון ובטוח במכשירים, ואינם מסכנים את עצמם או את הסובבים אותם.

חובת המפעילים לדאוג לכך, שהמדריכים לא יהיו אדישים כאשר הם רואים שמתאמנים מבצעים תנועות שגויות, או נוהגים באופן מסוכן. חובה לרענן את תפקודם של המדריכים ולהנחות אותם לפעול נכון עם המתאמנים.

חובה על מכון הכושר לרכוש ביטוחים מתאימים – ביטוח תאונות אישיות וביטוח צד ג'.


הוכחת רשלנות מכון הכושר עשויה לזכות את הנפגע בפיצוי, אבל לא כל פציעה במכון כושר תיחשב כרשלנות המכון :

כדי לקבל פיצוי בגין פציעה יש להוכיח רשלנות, וכן קשר סיבתי בין הפציעה לבין השימוש במתקנים או להנחיות המאמן.

כאשר התאונה היא תולדה של סיכון טבעי הכרוך בפעילות הספורטיבית, או חוסר זהירות של המתאמן עצמו – התביעה עלולה להידחות.

יש לזכור, שגם על המתאמנים מוטלת האחריות לקיים את כללי הבטיחות ולהימנע מיצירת סיכונים מיותרים לעצמם ולאחרים.

את מי תובעים?

בפניכם שתי אפשרויות אשר יכולות להתנהל במקביל (כל עוד אין מקבלים פיצוי כפול).

האחת – תביעה על פי פוליסת הביטוח, כאשר גובה הפיצוי תלוי בתנאי הפוליסה. מכוני הכושר מבטחים את עצמם בביטוח צד ג', הכולל את ציבור המתאמנים והמבקרים. כך, הנפגע יכול לתבוע את הפיצויים ישירות מחברת הביטוח שביטחה את המקום בו קרתה התאונה.

השניה – תביעה נזיקית נגד הגורמים האחראים לפציעה.

אם אין רשלנות של המכון או הפרת חובה של המכון – ניתן לתבוע באופן אישי את מי שגרם לתאונה.

מה עושים במקרה של פציעה?

מיד לאחר הענקת עזרה ראשונית לפצוע, ופינויו לקבלת טיפול רפואי (תוך הקפדה כי ברישומים הרפואיים יצויין, שהפגיעה התרחשה בחדר כושר), לאסוף ראיות ככל האפשר, שמא יהא קשה לאתרן בהמשך.

למשל, צילום זירת האירוע גם בוידאו במידת האפשר, מכל זוויותיה, תיעוד וצילום הפגיעה והסימנים הקשורים אליה (סימני החלקה, דם, ציוד לקוי בו אירעה הפגיעה).

רישום פרטיהם של העדים לאירוע (תפקידיהם) ולנסות לגבות מהם הצהרה בכתב על נסיבות האירוע.
רישום של פרטי האירוע לרבות מיקום, תאריך, שעה, תיעוד השתלשלות האירועים מיד לאחר האירוע, דיווח למפעיל ולאחראי בחדר הכושר, וכדו'.

יש לברר את פרטי הביטוח של מכון הכושר, ולבצע את הפעולות הנדרשות כמפורט בפוליסת הביטוח ותנאיה.

כמובן, יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, על מנת לנהוג באופן מושכל ונכון.

עו"ד בר-און וכהן
צילום: משרדם