דברים שהייתי רוצה לומר לנער מתבגר

אם תתרגל להיות ותרן, תוותר בכל מקום. בכל עבירה ניתן למצוא דרכים להקל, ללמד סניגוריה, למצוא היתרים ולהתחמק מהתמודדות.

איתמר סג"ל , כ"ח באב תש"פ

איתמר סג"ל
איתמר סג"ל
צילום: עצמי

החטא חמור, אבל התשובה קרובה עד מאוד

אכן, מדובר בחטא חמור, וכך הסכימו רוב ככל הפוסקים, ובהם גדולי הפוסקים, הרמב"ם, השו"ע, וכמובן הזוהר הקדוש. אך גם זאת מוסכם על רבותינו, שכן כך כתוב בתורה, שנוי בנביאים ומשולש בכתובים, וכן בכל דברי רבותינו, שהתשובה קרובה עד מאוד, קרוב ה' לכל קוראיו, קרוב ה' לנשברי לב.

דע לך נערי, כי ה' אוהב מאוד את בעלי התשובה, ואפילו הרהורי תשובה מביאים רפואה גדולה לעולם כולו, וגם לך. גם אם אתה שב בתשובה ונופל שוב ושוב, אין זה משנה דבר. התשובה אהובה ומתקבלת, אם היא מגיעה ממקום טהור, גם אלף ואלפיים פעמים, עד אין קץ. אינני מתכוון לנחם אותך בכך שאומר לך שהחטא אינו חמור כפי שחשבת, אלא לספר לך עד כמה התשובה קרובה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, מאוד מאוד.

לפעמים אתה חש שאינך מסוגל לשוב, שאין סיכוי שה' יקבל אותך כך, אבל מדובר בהבל, שקר ותעתועי יצר הרע. הקשב לדברי רבותינו, וכפי שקראת את דבריהם על חומרת החטא, שים לב לדבריהם הארוכים, המפורטים והברורים על מקומה של התשובה, על כוחה והביטחון בה. אכן, קשה להתגבר, קשה להפסיק. זה ממכר, וזה זמין. אני יודע שאתה לא לבד, ורבים שנמצאים בחטא, כולל יראי שמיים אמיתיים.

זה אינו אומר שהחטא אינו חמור, כפי שרבים מחללים שבת ואין זה מקהה מחומרתה, אך דע לך, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זכור תמיד – ה' אוהב אותך גם כשאתה חוטא קל וחומר לאחר התשובה. וגם אנחנו – הוריך, חבריך ורבותיך, יודעים את קשייך ואוהבים אותך עד מאוד.

גם אם אתה נופל, זה לא אומר שאינך ירא שמיים

אתה חושב שאם אתה נופל בחטא שאומרים שהוא כל כך חמור, אז הכל אבוד, ולמה לי ללמוד תורה או להתפלל, ועדיף לוותר על הכל. ולכן, אולי כדאי שיגידו לך שהחטא לא כזה גרוע. אבל זו טעות. החטא חמור, אך עליך לדעת שאין זה משנה דבר מעוצמת החיוב המוטל עליך להתחזק, דווקא דקה אחרי החטא, בלימוד תורה ובתפילה. דברי תורה אינם מקבלים טומאה, והתרופה הטובה ביותר, גם אם זה לא נראה מיד, היא הוספת דעת, לימוד תורה וקדושה.

זה אכן קשה, אבל בסוף מנצחים

קשה להפסיק, כמו סיגריות, וכנראה יותר. אבל העיקר הוא לא להתייאש. בסוף מצליחים, בסוף מנצחים. אינני מתכוון לנחם אותך בכך שאומר לך שזה לא נורא, ועדיף להשקיע בדברים אחרים. אלא בכך שאספר לך שאתה מסוגל, וגם אם זה יקח זמן, גם יהיו ירידות תלולות בדרך, וכנראה יהיו, אסור, פשוט אסור לך להתייאש. יש אנשים שמדובר בשבילם במשימת חיים, ואם כך אולי גם אתה, נערי, זו משימת חייך, וזה האתגר שעמו ה' רוצה שתתמודד, תתאמץ ובסוף תשיג. זה אפשרי. כפי שרבים נופלים, רבים גם קמים, וגם אתה מסוגל. קל ליפול, קשה לקום, אך אין קץ לעוצמה ולאושר הגדול כאשר אדם מצליח לקום, לעמוד על רגליו ולהיות אדם חדש.

אתה גיבור, אתה יכול

זה נכון, יש אומרים שזה דרבנן, יש אומרים שזה פחות חמור ממה שזה נראה. זו אינה הדרך, וכך לא בונים יראת שמיים, ובכלל כך לא בונים נפש בריאה. אם תתרגל להיות ותרן, תוותר בכל מקום. בכל עבירה ניתן למצוא דרכים להקל, ללמד סניגוריה, למצוא היתרים ולהתחמק מהתמודדות. הדרך היא להיות גיבור שכובש את יצרו. וגם אם זה לא יבוא מיד, המשך להיות גיבור ולנשוך שפתיים. גם אם זה יקח עשר שנים, היה גיבור, האמן בעצמך. אינך לבד, ה' איתך.