רחם עלינו בלי לוותר

הרב חגי לונדין מסביר על מהותו של חודש אלול ועל ההבדל בין רחמים לבין וותרנות.

הרב חגי לונדין , י"ד באלול תש"פ

התקופה הנוכחית היא תקופה רגישה. חיינו נמצאים בטלטלה מתמשכת ולכן אנו עדים להתפרצויות זעם במישורים שונים. מחאות חברתיות, כלכליות וביטחוניות ממלאות את חלל האוויר. המחאות לעיתים צודקות אולם לא תמיד ברור כנגד מי מופנות ההאשמות. בעת בה שולט הזעם יש רצון לבצע לינץ', לא חשוב כל כך במי. 

חודש אלול הוא חודש המכונה ביהדות "חודש הרחמים והסליחות". אנו מבקשים מא-לוהים שירחם עלינו. בקשת רחמים איננה בקשה לוותרנות אלא מהשורש ר.ח.ם.
כדוגמת הרחם, מקום שבו צומח העובר עד שיעמוד ברשות עצמו, כך אנו מתפללים לא-לוהים שיצמיח אותנו. הבקשה לרחמים היא ההכרה שהמציאות כעת אמנם אינה תקינה, אולם יש לנו אמון שהיא תוכל להתקדם. בחודש אלול אנו פחות עסוקים בלחפש אשמים; לא אשמים מבחוץ לנו ולא אשמים בתוכנו. המילה "רחמי" בארמית פירושה "אהבה"; בחודש אלול אנו עוסקים בלהוסיף חיוב ולהעצים את האהבה. זוהי כוונת חז"ל במשפט "בדרך שאדם מודד - מודדין לו", ככל שאדם מסגל מבט מסוים על המציאות כל הקדוש ברוך הוא מתאים את המציאות אליו. מי שמעוניין שירחמו עליו ויתנו בו אמון כדאי שיסגל מבט של אמון ורחמים על עולמנו.

חודש טוב

הרע יעבור.
הטוב יתגבר.
בעזרת ה'