גשם
גשם צילום: איסטוק

בימים הללו, ימי חודש חשוון, מתחילים לבקש בתפילה "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה". בקשת גשמים היא בקשה מאד מרכזית ביהדות. פסוקים רבים מתנים בין המצב המוסרי שלנו להמטרת גשמים. 'מטר' מלשון 'מטרה'; יש מטרה א-לוהית מאד ברורה בגשם: חז"ל מסבירים שהסיבה שהמים מגיע מהשמים (ולא רק ממעיינות תהום למשל) היא כדי "שיהיו הכל נושאים עיניהם כלפי מעלה". 

המטר והגשם מזכירים לנו שלא הכל ביידים שלנו; כדי להגשים את מטרותינו בחיים כדאי להיות עם ענווה ולהפנים שיש דברים שמעלינו.
בשנת הקורונה, יותר מכל שנה אחרת, למדנו שיעור לחיים שלא הכל בשליטה שלנו. רבים מאיתנו גם חוששים מן החורף המתקרב; ובצדק.

בימים הללו חשוב לזכור את הנוסח המלא של התפילה: "ותן טל ומטר לברכה" - אנו מכוונים בתפילה שהשיעור העולמי בענווה שכולנו לומדים כעת יהיה לברכה ולא לקללה, לחיים ולא למוות.