חנוך לנער על פי דרכו

עם ישראל הוא מהפכן מטבעו, לכן הוא מביא, בסופו של דבר, הרבה שפע וברכה לעולם.

הרב אברהם בלס , ד' בכסלו תשפ"א

חנוך לנער על פי דרכו-ערוץ 7
הרב אברהם בלס
צילום: עצמי

ידועים דברי הרש"ר הירש שהסיבה להתדרדרותו של עשו הייתה שהוא למד עם יעקב אבינו באותו בית מדרש. לא יתכן להעניק אותו חינוך לילדים בעלי אופי שונה.

כדאי לראות את המופע של אושי גרוס כדי להבין טוב יותר שהישיבה על כיסא אינה מתאימה לכל אחד, וברגע שמצליחים לעלות על הנקודה המיוחדת של הילד כמה טוב צומח מכך בראש ובראשונה לו, ובהמשך לחברה כולה.

לאחר שעשו התחבר לצדדים המיוחדים שלו שלא מאפשרים לו מנוחת הנפש ונהיה צייד, יצחק אבינו מבין שאנשים כאלו שבדרך כלל לא זוכים הרבה למחמאות מהסביבה ואנשים נוהגים להסתייג מהם, צריכים יחס מיוחד ולכן הוא מרעיף עליו אהבה. דווקא בגלל שכל כולו ציד – כי ציד אפילו בפיו, זוכה עשו ליחס כה מקרב.

כאשר יצחק מבקש לברך את עשו (ההסבר המקובל הוא שיצחק רצה לתת לעשו את הברכה הגשמית וליעקב את הברכה הרוחנית) הוא מבקש ממנו לצוד ציד ולעשות לו מטעמים. מדוע יצחק מטריח את עשו במקרה זה לצוד ציד ולא מסתפק באוכל ביתי כמו שאכן הכינה רבקה, אולם ישנה כאן שאלה גדולה יותר יצחק אומר לעשו 'ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד'. מדוע הפירוט הזה של כל כלי הציד. מדוע לא אומר יצחק לעשו בצורה פשוטה שיצוד ציד ויכין לו מטעמים. התשובה לדבר הזה היא שכדי לחנך חייבים להתחבר לאישיות של המתחנך, לחיות אותו באופן המרבי. לא יתכן להתייחס למלאכה זאת כמשהו טכני.

בכלל צריך בחינוך להיכנס לעולמם של הילדים, ומי לנו מחנך דגול כרב משה צבי נריה זצ"ל שמתוך הבנת עולמם הפנימי של התלמידים ידע לרוב את תוצאות הכדורגל.

ישנו מקור מעניין בתלמוד הירושלמי (חגיגה ב, א) המספר על אלישע בן אבויה שנכנס לבית המדרש, ואמר לתלמידים הצעירים שחבל להם על הזמן שהם משקיעים בתלמוד תורה שהרי הם מוכשרים, וכאן הוא הצביע על תחום ההכשרה של כל אחד, למקצועות מעשיים שונים.

מסתבר שגישה זאת יש בה טעות עקרונית. ברור לנו שרוב הציבור בסופו של דבר מוצא את מקומו הטבעי במקצועות המעשיים של החיים, ורק אחוז קטן מוצא את מקומו בתחומים הרוחניים והחינוכיים, אולם מוסכם על הכול שישיבה היא מקום בו בונים בדרך כלל את האישיות בצורה נכונה, ושהלימוד בישיבה הוא מקור אנרגיה רוחני חשוב להמשך דרכו של התלמיד. אולם יש אמת גדולה בדבריו של אלישע אחר. ברור הדבר שכל אדם יש לו את הנקודה המיוחדת שלו בחיים. ואשרי אדם שבאמת מתחבר לנקודה המיוחדת שלו.

מה שמעניין מאוד שאחד המקצועות אותו מונה אלישע אחר הוא צייד. גם ציד זה מקצוע שמותאם כנראה לאנשים סוערים במיוחד.

אחד מאנשי החינוך המאוד מיוחדים של הציבור התורני לאומי נחשד בזמנו (קודם ההסכם עם ירדן) כאחד שטייל בסלע האדום (והוא הכחיש זאת) וכאשר הוא בא להתקבל לישיבה גבוהה שקלו בצורה רצינית האם ניתן לקבלו לישיבה (בסופו של דבר למזלנו הוא התקבל). והדבר מעורר חשיבה. האם התוצרים הטובים ביותר של אנשי רוח וחינוך הם אנשים שבאופיים הם ילד טוב ירושלים, או שאולי גם למהפכנים יש מקום חשוב בעולם הרוח.

עם ישראל הוא מהפכן מטבעו, לכן הוא מביא, בסופו של דבר, הרבה שפע וברכה לעולם. יתכן שדווקא מזג סוער יותר מצמיח את האדם לגבהים. אנשים שהם סוערים בנשמתם, אנשים בעלי כוחות חיים חזקים, הם אנשים שגם מהם צפוי עם ישראל לקבל שפע של טובה וברכה.