הנחיות הרב הראשי דוד לאו לצום עשרה בטבת

צום עשרה בטבת יחול השנה ביום שישי הקרוב. הנה הנחיות הרב הראשי לקראת הצום וכן קריאתו של הרב לשמור על הנחיות הבריאות.

הרב דוד לאו , ז' בטבת תשפ"א

הנחיות הרב הראשי דוד לאו לצום עשרה בטבת-ערוץ 7
הרב דוד לאו
צילום: אסתי דזיובוב/TPS

ראשית דבר, חובה להישמע לכל הוראות שניתנות על-ידי הנהלת משרד הבריאות והמטה שאחראי על המאבק למיגור המגפה.

התפילות תתקיימנה אך ורק לפי הנחיות אלו וחובה על כולם להישמע לצו "ונשמרתם מאד לנפשותיכם".

כמו כן אני קורא לציבור להתחסן כנגד הקורונה.

השנה יחול צום עשרה בטבת ביום שישי. (תחילת הצום 5:25).

בתפילת אבינו מלכנו בשחרית יש לומר "אבינו מלכנו עצור מגפה מנחלתך" במקום "מנע מגפה מנחלתך".

המתפללים מנחה קטנה יקדימו את זמן התפילה כדי להספיק קריאת התורה, הפטרה וברכת כהנים טרם כניסת שבת.

מי שאובחן כחולה קורונה, אסור לו לצום גם אם אינו חש כל תסמינים.

מי שנמצא בבידוד וחש בטוב יצום, אם אינו חש בטוב לא יצום.

בעלי התפילה לא יעכבו את המתפללים הצמים, שהרי הצום מסתיים בקידוש ליל שבת.

יתן ה' ויתקיימו דברי הנביא זכריה (ח י"ט): "וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו".