הורדת מס הרכישה החזירה את המשקיעים לשוק הנדל"ן

את הגידול בעסקאות נדל"ן ברבעון השלישי הובילו המשקיעים. סך הדירות שרכשו עמד על 4.3 אלף דירות, גידול של 19% בהשוואה לרבעון המקביל

ערוץ 7 , י"ג בטבת תשפ"א

הורדת מס הרכישה החזירה את המשקיעים לשוק הנדל"ן-ערוץ 7
נדל"ן
istock

ברבעון השלישי של 2020 נרשמה התאוששות במספר העסקאות בשוק הנדל"ן החופשי, לאחר השפל שנרשם ברבעון הקודם, עם פרוץ מגפת הקורונה, כך עולה מסקירה שמפרסם הבוקר (שני) אגף הכלכלן הראשי באוצר.

מספר עסקאות אלו עמד על 25.8 אלף דירות, עליה של 9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, באזורי ת"א והמרכז הוסיף לרדת מספר העסקאות גם ברבעון זה.

במצטבר מתחילת השנה נרשמה ירידה של 8% במספר העסקאות (הן בשוק החופשי והן בסה"כ) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ירידה כפול מזה נרשם באזור המרכז.

את הגידול בעסקאות ברבעון השלישי הובילו המשקיעים. סך הדירות שרכשו עמד על 4.3 אלף דירות, גידול של 19% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, זאת על רקע הורדת מס הרכישה בסוף חודש יולי האחרון.

משקל המשקיעים בסך העסקאות עמד על 14.3% גבוה ב-1.5 נקודת אחוז בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

ניתוח רמות השכר של המשקיעים ומאפיינים תעסוקתיים שלהם מלמד כי הגידול ברכישות אלו ברבעון השלישי חל במקביל לכניסה של משקי בית פחות מבוססים בהשוואה לשני הרבעונים הראשונים השנה. ירידה נרשמה בשיעור העצמאים ובעלי החברות מקרב המשקיעים.

מכירות המשקיעים ברבעון השלישי רשמו אף הם גידול משמעותי, של 16%, והסתכמו ב-6 אלף דירות. במקביל הוסיף לרדת רווח ההון הממוצע במכירות אלו, אולם נבלם הגידול במכירת דירות בהפסד הון.

"מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת גם ברבעון השלישי, במהלכו נגרעו ממלאי זה כאלפיים דירות. בניתוח הערים המובילות בירידת מלאי זה בולטת העובדה לפיה המשקיעים נוטים יותר לצאת מחיפה מאשר מת"א. פ"ת בולטת בקצב הירידה המהיר ביותר ב"מלאי" זה.

רכישות דירה ראשונה בשוק החופשי ברבעון השלישי הסתכמו ב-11 אלף, גידול של 11% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בהכללת הדירות שנרכשו בסבסוד ממשלתי עמד סך רכישות זה על 15.3 אלף, גידול מתון של 4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, זאת על רקע ירידה של 10% ברכישות במסגרת "מחיר למשתכן".

רכישות משפרי הדיור ברבעון השלישי הסתכמו ב-10.4 אלף דירות, גידול מתון של 2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, זאת חרף גידול משמעותי בשיעור משפרי הדיור שרוכשים דירה טרם שמכרו את דירתם הקודמת.

"מלאי הדירות בהמתנה" עמד בסוף הרבעון השלישי על 17.3 אלף דירות, גידול של 15% בהשוואה לרמתו של מלאי זה טרם פרוץ מגפת הקורונה. זוהי גם רמתו הגבוהה ביותר של מלאי זה מאז שנת 2014.

סך הדירות החדשות שנרכשו בשוק החופשי ברבעון השלישי של 2020 עמד על 6.9 אלף דירות, גידול של 23% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

מספר העסקאות בדירות יד שניה הסתכם ברבעון השלישי ב-19 אלף דירות, גידול מתון יחסית של 4% בלבד בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בפילוח מכירות אלו נמצא כי מכירת דירות ע"י משפרי דיור רשמה ירידה של 1%, לעומת גידול של 16% במכירות המשקיעים, ובמשרד האוצר מעריכים כי יתכן שמשפרי הדיור נוטים להתגמש פחות במחיר.