מליאת הכנסת
מליאת הכנסת Olivier Fitoussi/Flash90

(הכתבה באדיבות השבועון "עולם קטן")

ממש מעבר לקורונה ולהצמחת המשק מסתתרות כל הצעות החוק שיושבות על השולחן זה כמה שנים, ממתינות בקוצר רוח להכרעה. אולי מזל שיש בג"ץ, שמזכיר לנו מדי פעם שסוגיות הליבה של המדינה היהודית עדיין כאן: גיור, שבת, כשרות, ערכי המשפחה ועוד, ובקצרה: דת ומדינה.

מי ענו על השאלות שהפנינו לכלל המפלגות? הציונות הדתית, ש"ס ויהדות התורה ענו מהר ובבהירות. כך גם העבודה ומרצ. גם אם מפלגתו של גדעון סער, תקווה חדשה, השתדלה ללכת בין הטיפות, היא ניסחה את עמדותיה. גם מפלגת יש עתיד לא ברחה משום שאלה.

מי לא ענו? מפלגת הליכוד לא שלחה את עמדותיה בשום נושא, וכמוה גם מפלגת ימינה, שמלבד התייחסות כללית לגישתה בנושאי דת ומדינה סירבה לפרט את עמדותיה.

נישואים אזרחיים

האם אתם תומכים בהכרה בנישואים אזרחיים בישראל?

הציונות הדתית: "סוגיית הנישואין והגירושין בישראל היא סוגיה קריטית להמשכו של העם היהודי כעם אחד ללא ספרי יוחסין ותתי-קבוצות. לכן נושא זה צריך להמשיך ולהתנהל כפי שהוסכם עם הקמת המדינה, על פי ההלכה היהודית ועל פיה בלבד".

יהדות התורה: "יהדות התורה נגד הכרה בנישואים שלא כדת משה וישראל ופריצת הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה".

ש"ס: "ש"ס תומכת בשמירה על הסטטוס קוו, שהוא חלק אינטגרלי מיכולתה של החברה הישראלית לחיות ביחד ולשגשג ואפשר את התפתחותה והצלחתה של המדינה עד היום. לפיכך המפלגה מתנגדת לשינויים בסטטוס קוו בנוגע למעמד הנישואים האזרחיים במדינת ישראל".

ימינה: סירבו לענות.

הליכוד: סירבו לענות.

תקווה חדשה: "אנו תומכים במתן פתרון אשר ידאג להכרה במיסוד הקשר הזוגי ויאפשר קבלת זכויות אזרחיות שוות לזוגות שאינם יכולים להינשא בישראל".

ישראל ביתנו: "נחוקק חוק נישואין וגירושין אזרחיים".

יש עתיד: "נפעל למען קידום חוק נישואין אזרחיים".

העבודה: "מפלגת העבודה תומכת בנישואין וגירושין אזרחיים. אנו מאמינות ומאמינים שיש לפתוח את האפשרות להינשא בפני כל אזרחיות ואזרחי ישראל ללא הבדלי דת, גזע, מין או מגדר. המפלגה הגישה בעבר הצעות חוק לקידום נישואין וגירושין אזרחיים, וגם בכנסת הקרובה תגיש הצעות לקידום נישואין וגירושין אזרחיים".

מרצ: "בהחלט! כולל נישואין של בני אותו מין".

תחבורה ציבורית בשבת

מהי עמדתכם בנוגע לתחבורה ציבורית בשבת ולפתיחת מרכזי מסחר ותרבות בשבת?

ציונות דתית: "יחד עם חופש מוחלט לאדם הפרטי במרחבו הפרטי, הפרהסיה הישראלית במדינה היהודית צריכה להיות יהודית. לכן לא נתמוך בתחבורה ציבורית בשבת וגם לא בפתיחה של מרכזי מסחר ותרבות. בעת כהונתו של יו"ר הציונות הדתית ח"כ בצלאל סמוטריץ' כשר תחבורה נפסקו עבודות התשתית בשבת והופחתו באופן דרמטי קווי תחבורה ציבורית שנסעו בשבת שלא פעלו במסגרת הסדר הסטטוס קוו".

יהדות התורה: "'יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת עליהם'. אפילו אישי רוח שאינם שומרי מצוות הכירו במסר החשוב של יום השבת. יהדות התורה מתנגדת לכל פרצה בחומות השבת ותומכת בשימור הסטטוס קוו".

ש"ס: "מדינת ישראל היא מדינה יהודית, ואחד ממאפייניה המרכזיים הוא מקומה המרכזי של שבת קודש בספרה הציבורית. ש"ס תתנגד להרחבת פעילות התחבורה הציבורית בשבת מעבר לנהוג כיום. באשר לפתיחת מרכזי תרבות או מסחר, החוק כיום קובע כי העיריות תיקבענה את חוקי העזר העירוניים בעניין פתיחתם וסגירתם של חנויות ובתי מלאכה בימי מנוחה. ש"ס לא תתמוך בהרחבת המסחר והעסקים בשבת ובהקלת הדרישות החוקיות לשם כך".

ימינה: סירבו לענות.

הליכוד: סירבו לענות.

תקווה חדשה: "אנו מאמינים שבנושאים אלו חייבים להגיע לאמנה חברתית שתהא מבוססת על הסכמה רחבה, ברוח אמנת גביזון–מדן. בכל הקשור לתחבורה ציבורית, אנחנו בעד הענקת סמכות לרשויות המקומיות לעצב את המציאות בשטחן בהתחשב באופי השונה של כל קהילה וכל עיר, באיזון נכון בין הצורך לשמור על חירויות הפרט לבין הזהות היהודית במדינה".

ישראל ביתנו: "נעביר את כל הסמכויות בנושא פתיחת עסקים ותחבורה ציבורית בשבת לרשויות המקומיות".

יש עתיד: "נפעל כדי לאפשר תחבורה ציבורית בשבת באזורים חילוניים".

העבודה: "מפלגת העבודה בעד חופש דת וחופש מדת. כל אזרחית ואזרח, חילונים, מסורתיים, דתיים או חרדים, זכאים לחופש לקיים את אורח חייהם. מפלגת העבודה תומכת בשוויון גם בסופי שבוע ותומכת בהפעלת תחבורה ציבורית ופתיחת אזורי בילוי בסופי שבוע, בהתאם להחלטת הרשות המקומית".

מרצ: "תחבורה ציבורית שאינה פועלת בשבת היא נכה ומוגבלת. אנחנו בעד הפעלת תחבורה ציבורית שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, כולל תנועת רכבות בין-עירונית. באשר להפעלת תחבורה ציבורית בתוך יישובים, היא צריכה להיעשות מתוך התחשבות באופי היישוב ורצון הקהילה בו, וגם באזורים ספציפיים בתוך יישובים עירוניים. מרצ תומכת בפתיחת מרכזי תרבות בשבתות. מרצ הגישה הצעת חוק לביטול חוק המרכולים".

צילום: עולם קטן

גיור כהלכה

כיום סמכות ההכרה בנושא גיור נתונה לרבנות הראשית לישראל. בג"ץ דוחק בממשלה לחוקק חוק בנושא, ולאחרונה פרסם את החלטתו המכיר בגיורים רפורמיים בישראל. מהי עמדתכם?

הציונות הדתית: "בנושאים בעלי משמעות לאומית נדרשת הכרעה ממלכתית ופסיקה אחידה. הגיור במדינת ישראל חייב להיעשות על פי ההלכה האורתודוקסית המקובלת מדורי דורות ועל פי הנחיותיה של הרבנות הראשית, כדי שלא נזדקק חלילה לספרי יוחסין. הציונות הדתית הודיעה כי לא תיכנס לממשלה בלי שיחוקק חוק גיור ממלכתי באופן שיבטל את פסיקת בג"ץ".

יהדות התורה: "הסמכות כיום אינה באופן בלעדי בידי הרבנות הראשית, ובתי דין הפועלים על פי ההלכה מורשים לבצע גיורים. אנו בעד שימור מצב זה ועיגונו בחוק שיקבע כי גיור ייערך אך ורק על פי ההלכה וימנע מבג"ץ כל התערבות בנושא".

ש"ס: "ש"ס תומכת בגיור ממלכתי ואחיד שיבצע גוף המותאם לעשות כן מטעם המדינה ויבטיח את איכות התהליך, הגינותו ותנאים שוויוניים. חה"כ ארבל הגיש מטעם המפלגה הצעת חוק שתקבע את מעמדו הבלעדי של מערך גיור ממלכתי בישראל בהתאם להמלצות ועדת נאמן, שהדגישה את הצורך בגיור ממלכתי אחיד, על פי דין תורה, שיהיה מוכר על ידי כלל ישראל".

ימינה: סירבו לענות.

הליכוד: סירבו לענות.

תקווה חדשה: "אנחנו תומכים במתווה השר משה ניסים כבסיס נכון לפתרון סוגיית הגיור הממלכתי במדינת ישראל, ונפעל לתקן את החוק בהתאם אליו".

ישראל ביתנו: "ניתן אפשרות לכל רב עיר להקים בית דין לגיור".

יש עתיד: "נפעל להקמת בתי דין מקומיים לגיור".

העבודה: "היהדות אינה שייכת למגזר מסוים. היהדות היא עולם שלם, אוצר בלום, ויכולה להיות שייכת לכל אדם שמקבל עליו את ערכי היהדות ומעוניין לקשור את גורלו לעם היהודי ולמדינת ישראל. בית המשפט העליון הפקיע את הסמכות הבלעדית לגיור מידי הרבנות הראשית, וטוב שכך".

מרצ: "מרצ בעד ביטול מוסד הרבנות הראשית. מרצ בעד גיור לכל זרם מוכר ביהדות, כולל ייסוד של מסלול גיור חילוני".

פונדקאות

כיום פונדקאות בתשלום מותרת רק לאישה, גם רווקה, שיש לה בעיות רפואיות. האם תתמכו בדרישה לאפשר גם לגברים להשתמש בהליך פונדקאות בתשלום בארץ?

הציונות הדתית: "סוגיית הפונדקאות משלבת סוגיות רבות של אתיקה רפואית ואף סחר בגוף האישה. השימוש בפונדקאות אמור להיות מוגבל למקרים ייחודיים מאוד שבהם אישה שאינה יכולה ללדת בעצמה מסיבות רפואיות תוכל לזכות לילדים בהליך פונדקאות. אנו סבורים שאין לשנות את המצב הקיים".

יהדות התורה: "מיותר לציין שיהדות התורה מתנגדת לכל דבר שיפגע במשפחה ובייחוס היהודי, שעליהם גאוותנו!"

ש"ס: "לא מתייחסים לסוגיה". (חלק ממדיניות שמונחית ממועצת רבני ש"ס שלא להתייחס לסוגיות מהסוג הזה)

ימינה: סירבו לענות.

הליכוד: סירבו לענות.

תקווה חדשה: "כן, אנו בעד תיקון חוק הפונדקאות".

ישראל ביתנו: לא ענו על השאלה.

יש עתיד: "נפעל לשוויון ונתקן את החוק שיאפשר מסלול שווה לפונדקאות".

העבודה: "מתנגדים לאפליה מכל סוג, ועל כן מתנגדים גם לאפליה בפונדקאות. יש לאפשר גם לגברים וגם לנשים להיעזר בו".

מרצ: "בהחלט!"

מעמד הרבנות הראשית לישראל

האם תתמכו בהצעת החוק שלפיה חלה חובת התייעצות עם הרבנות הראשית לישראל בנושאי דת ומדינה?

הציונות הדתית: "הרבנות הראשית היא אחד הביטויים הממלכתיים ליהדותה של המדינה. בסוגיות רבות החוק קובע חובת היוועצות עם סמכות הידע המקצועית בכל תחום. כשם שלגיבוש תקציב המדינה יהיה שותף משרד האוצר ובנוגע לרפורמה בתעסוקה יהיה שותף משרד העבודה, כך גם בנושאים הקשורים לדת ומדינה ראוי שתהיה חובת התייעצות עם הסמכות המקצועית ההלכתית, שהיא הרבנות הראשית".

יהדות התורה: "יהדות התורה סבורה כי ענייני דת ומדינה מורכבים ורגישים מכדי להפקידם באופן גורף בידיו של גוף כלשהו".

ש"ס: "נכון לעת זו לא מונחת לפני ממשלת ישראל וכנסת ישראל הצעת חוק קונקרטית רלוונטית ברוח זו. אם תונח, תבחן המפלגה את עמדתה כלפיה בהתאם לתוכנה. בעיקרון, המפלגה רואה חשיבות רבה בחיזוק אופייה היהודי של מדינת ישראל מתוך רוח של הסכמה ואחדות ישראל".

ימינה: סירבו לענות.

הליכוד: סירבו לענות.

תקווה חדשה: "בנושאי דת ומדינה אנחנו בעד הידברות ומציאת הסכמיות רחבה של כל הנוגעים בדבר, כולל הרבנות".

ישראל ביתנו: "בעד ביטול מונופול הרבנות הראשית".

יש עתיד: לא ענו על השאלה.

העבודה: "מפלגת העבודה מתנגדת למונופול הרבנות הראשית, ולכן לא תתמוך בהצעת חוק המחייבת התייעצות עם הרבנות בנושאי דת ומדינה".

מרצ: "מרצ בעד ביטול מוסד הרבנות הראשית".

כשרות והרבנות הראשית

האם מפלגתכם בעד השארת סמכות פיקוח הכשרות ברבנות הראשית או בעד הוצאתו מידיה של הרבנות הראשית?

הציונות הדתית: "במערך הכשרות בישראל נדרשות רפורמות מקיפות, בין שבנושא הפרדת המשגיח מהמושגח ובין שביצירת סטנדרט אחיד שקוף וברור בין כלל הכשרויות ברחבי המדינה. יו"ר רשימת הציונות הדתית ח"כ בצלאל סמוטריץ' הגיש בכנסת ה-20 כמה הצעות חוק בעניין. הסמכות הפסיקתית וההלכתית בנושא הכשרות צריכה להישאר באחריותה של הרבנות הראשית".

יהדות התורה: "הרבנות הראשית מפעילה במקצועיות את מערך הכשרות בישראל, ואנו סבורים כי אין צורך לפגוע באיכותו של מערך הכשרות ולעשות בו שינויים".

ש"ס: "כשרות הרבנות הראשית היא נדבך מרכזי בהסדרי הסטטוס קוו וביכולתם של המגזרים השונים בחברה הישראלית לפעול יחד, לעבוד יחד ולשרת יחד. המפלגה תתנגד לכל יוזמה שמטרתה לכרסם בהסדרי הסטטוס קוו ולפגוע במחויבות גופי הכשרות הרשמיים במדינה להלכה ולמסורת ישראל".

ימינה: סירבו לענות.

הליכוד: סירבו לענות.

תקווה חדשה: "אנו תומכים בבחירת רב ראשי מהציונות הדתית, רב אשר עשוי לפתור חלק ניכר מהבעיות במערך הכשרות. במצב הנוכחי עמדתנו היא כי אפשר לקדם אחת משתי חלופות: א) הפיכת הרבנות הראשית לרגולטור של כשרות, ואת ההשגחה יספקו ארגונים שיתחרו הן בשירות והן במחיר; ב) פתיחת השוק לתחרות בין הרבנויות המקומיות".

ישראל ביתנו: "נבטל את מונופול הרבנות הראשית על הכשרות ונוזיל את עלויות ההשגחה על ידי הגברת התחרות בין גופי הכשרות".

יש עתיד: "נפעל למתן אפשרות לכשרות אלטרנטיבית".

העבודה: "מפלגת העבודה מתנגדת למונופול הרבנות הראשית בנושאי דת ומדינה ותומכת באפשרויות כשרות נוספות במדינת ישראל, שאינן נתונות לשליטת הרבנות הראשית".

מרצ: "מרצ בעד ביטול מוסד הרבנות הראשית".

מתווה הכותל

מה עמדתכם בנוגע למתווה הכותל?

הציונות הדתית: "הכותל המערבי מוגדר זה אלפי שנים, מאז חורבן בית המקדש, בית תפילה ומקום שלא גלתה שכינה ממנו, וככזה נדרש לשמר בו את מנהג המקום, והוא התפילה האורתודוקסית".

יהדות התורה: "יהדות התורה מתנגדת לכל דריסת רגל של הרפורמים ודומיהם במדינת ישראל בכלל, ובציפור נפשנו, שריד בית המקדש, בפרט".

ש"ס: "ש"ס תפעל בנושא זה, בדומה לנושאים אחרים, כפי שתורה לה מועצת חכמי התורה לפי דעת תורה".

ימינה: סירבו לענות.

הליכוד: סירבו לענות.

תקווה חדשה: "חובתנו היא להחזיר את הכותל להיות מקום של אחדות, מקום אשר כל יהודי בעולם ירגיש שייכות אליו. אנו תומכים בהמשך בנייה של רחבת הכותל הדרומי".

ישראל ביתנו: לא ענו על השאלה.

יש עתיד: "נפעל להסדרה מחודשת של רחבת הכותל במסגרת מתווה הכותל, כך שתחולק באופן שוויוני יותר בין נשים לגברים, ולהקמת רחבה שלישית שתתאים לכלל הציבור הישראלי על גווניו".

העבודה: "מפלגת העבודה תומכת בביטול ההקפאה של מתווה הכותל כדי ליישמו, ונוסף על כך היא תומכת בהקצאת שעות לתפילה משותפת ברחבה המרכזית".

מרצ: "מרצ תומכת בפשרת הכותל, שאי-מימושה גורם לקרע גדול בעם היהודי. מרצ תומכת בזכותן של נשות הכותל להתפלל במקום שהוא הסמל הלאומי והדתי החשוב ביותר לעם ישראל כולו, ולא רק לאורתודוקסים".

החזרת דיני ממונות לרבנות

האם תתמכו בהחזרת זכות בתי הדין הרבניים לדון בהסכמה בתיקי ממון?

הציונות הדתית: "בתי הדין בישראל פוסקים על פי ההלכה היהודית. נתמוך בחקיקה שתחזיר לבית הדין הרבני את הסמכות לעסוק בסוגיות ממוניות בהסכמת הצדדים".

יהדות התורה: "נתמוך".

ש"ס: "אין כל טעם מדוע צדדים שמסכימים ביניהם להתדיין בענייני ממון בפני בית דין רבני לפי ההלכה לא יוכלו לעשות כן".

ימינה: סירבו לענות.

הליכוד: סירבו לענות.

תקווה חדשה: "כמפלגה חדשה, טרם ערכנו דיון מעמיק בנושא זה. אם יעלה הנושא באופן מעשי, נדון בו מתוך תפיסת עולם שרואה חשיבות בשימור זהותה היהודית של מדינת ישראל ועם זאת שמה דגש על שמירת זכויות הנשים".

ישראל ביתנו: "נעביר את האחריות לבתי הדין ממשרד הדתות למשרד המשפטים".

יש עתיד: לא ענו על השאלה.

העבודה: "מפלגת העבודה תתנגד להצעת חוק שתחזיר סמכויות שיפוט בנושאים כלכליים לבתי הדין הרבניים".

מרצ: "לא. ככלל, מרצ גורסת שבדיני אישות לא יהיה מעמד לבתי הדין הרבניים אלא אם תהיה הסכמה של שני הצדדים".

גיוס בני ישיבות

מה עמדתכם בעניין חוק הגיוס של תלמידי הישיבות?

הציונות הדתית: "נתמוך בחקיקה שתסדיר את מעמד בני הישיבות ללא סנקציות ובאופן שמי שמעוניין ללמוד יוכל לעשות זאת ללא הפרעה, ומי שאינו לומד יתגייס לצה"ל או למסגרות של שירות לאומי-אזרחי. כל זה מתוך הכרה בערך לימוד התורה ובשיח מלא עם ציבור החרדי ועם רבניו".

יהדות התורה: "כל החפץ ללמוד זכאי לקבל דיחוי מגיוס לצבא, כפי שהסכימו מנהיגיה עוד בעת הקמת המדינה. אנו דורשים להעביר נושא זה בחקיקה ולמנוע מבג"ץ לפסול אותה, כפי שעשה שוב ושוב בשנים האחרונות".

ש"ס: "עמדתה העקבית של ש"ס אשר קבעה מועצת חכמי התורה היא שיש לאפשר לכל תלמיד ישיבה המעוניין בכך להמשיך בתלמוד תורה, ואין מקום להפר את הסדרי הסטטוס קוו בנושא זה או לתת יד לפגיעה בישיבות או בתלמידי הישיבות".

ימינה: סירבו לענות.

הליכוד: סירבו לענות.

תקווה חדשה: "איננו מאמינים בדרך של כפייה, אשר לא השיגה ולא תשיג שום התקדמות או תוצאה. אנו מאמינים בדרך של תמריצים והידברות. תקווה חדשה תביא רפורמה בשירות הלאומי והאזרחי ותבנה דגם אשר ירחיב את האפשרות לשירות לאומי ואזרחי. דגם זה יספק תמריצים ניכרים בדמות הכשרות מקצועיות ואקדמיות, אשר ישולבו כחלק מהשירות".

ישראל ביתנו: "בעד ביטול הסדר 'תורתו אומנתו' וגיוס חובה לכל צעיר בן 18 לשירות צבאי או לאומי. נבטל תשלומי קצבאות לאברכים ותלמידי ישיבות ונתבע לימודי ליבה בתנאי לתמיכה ממשלתית".

יש עתיד: "נפעל לחקיקת חוק השוויון בנטל, המסדיר את חובת הגיוס ומטיל סנקציות פליליות על המשתמטים משירות ועל אי-עמידה ביעדי הגיוס. נחייב לימודי יסוד של אנגלית ומתמטיקה במערכת החינוך החרדית".

העבודה: "הוצעה הצעה של משרד הביטחון, ומפלגת העבודה תפעל ליישומה".

מרצ: "הסדר 'תורתו אומנותו' פשט את הרגל והפך למלכודת המונעת ממאות אלפי גברים חרדים לצאת לשוק העבודה ומזכה אותם בקצבאות ובתשלומי העברה, כך שהמשק הישראלי משלם פעמיים. במשך יותר מדי זמן היה הגיוס למוקד המחלוקת בגלל פופוליזם משני הצדדים. מצב זה לא הביא לידי גיוס של חרדי אחד, אבל גרם לכיס של עוני ובערות בחברה החרדית הגדלה ומתרחבת. המיקוד צריך לעבור מגיוס ליציאה לשוק העבודה. יש לוודא שהתלמידים החרדים זוכים ללימודי ליבה".

בנות בצה"ל

האם אתם תומכים בשירות לוחמות בצה"ל? מהי עמדתכם בנושא בג"ץ המטכ"ליסטיות?

הציונות הדתית: "הצבא קובע את צרכיו לפי המטרה היחידה שלשמה הוא קיים, והיא לנצח את האויב. עד היום אין שום הצדקה לשירות לוחמות בתפקידים קרביים, ובוודאי לא ביחידות מיוחדות, לא מצד צורך בחיילים לוחמים נוספים ולא מצד צורכי הלחימה. לצערנו בשנים האחרונות, בתמיכת גופי הקרן לישראל חדשה, נכנסים לצבא רעיונות פרוגרסיביים שמטרתם לקדם תכליות אחרות מתכלית הניצחון. אנו לא ניתן לזה יד".

יהדות התורה: "יהדות התורה מתנגדת לשירות נשים בצה"ל".

ש"ס: "עמדת המפלגה היא שצה"ל אינו מקום לניסויים חברתיים ולקידום אג'נדות קיצוניות מכל סוג שהוא כי אם ארגון ביטחוני בראש ובראשונה בעל מטרה ביטחונית. לפיכך כל סוגיה יש לבחון דרך הפריזמה הביטחונית והאינטרס של צה"ל עצמו, ולא של עמותות ואינטרסנטים חיצוניים המבקשים לקדם אג'נדות פרטיות על חשבון צה"ל, משרתיו ואמון הציבור בו".

ימינה: סירבו לענות.

הליכוד: סירבו לענות.

תקווה חדשה: "תפקידו של צה"ל הוא לנצח במלחמה ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל. כל ההחלטות בנוגע לכוח האדם של צה"ל צריכות להיגזר מתוך המטרה העקרונית הזאת. אנחנו מאמינים שנשים יכולות וצריכות לתרום לצה"ל במגוון תפקידי לוחמה, כפי שהוכיחו בהצלחה פעמים רבות לאורך השנים. עם זאת, כל שאלה בנוגע לפתיחת תפקידי לוחמה חדשים היא שאלה שחייבת להיבחן קודם כל על ידי הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בצה"ל. מכל מקום, שילוב של נשים בצבא לא יכול להיעשות מתוך כפייה של גברים לשרת עם נשים. כפי שאנו מתנגדים לכפייה דתית, כך אנו מתנגדים לכפייה מכל סוג שהיא".

ישראל ביתנו: לא ענו על השאלה.

יש עתיד: "יש צורך לממש את ערך השוויון וההזדמנות השווה גם בצה"ל ולפתוח לאלתר בפני נשים את כלל התפקידים בצבא".

העבודה: "מפלגת העבודה מאמינה בשוויון אמיתי ומלא בין נשים וגברים, ועל כן תומכת בכך שלכל מקום שמתאפשרת אליו כניסת גברים, תתאפשר גם כניסת נשים".

מרצ: "כן. האם יש לחייב גבר לשרת עם אישה? ככלל כן, אלא במקרים קיצוניים, וגם אז שמי שיצטרך להיות מועבר ליחידה אחרת יהיה הגבר ולא האישה".

פורנוגרפיה ברשת

מה עמדתכם בעניין הגבלת גלישה לאתרים פורנוגרפיים ברשת?

הציונות הדתית: "בעד. יש למצוא את השביל בין הסכנה שיש בנושא לבין חופש הפרט. הסכנות שיש ברשת אדירות. יש להן השלכות על אדני החברה והנוער, והן מחייבות חשיבה ופעולה רחבה בנושא".

יהדות התורה: לא ענו על השאלה.

ש"ס: "איננו מתייחסים לנושא".

ימינה: סירבו לענות.

הליכוד: סירבו לענות.

תקווה חדשה: "אנו תומכים בחוק המאפשר הגבלת גלישה באתרים פורנוגרפיים רק על סמך רצונו של אדם, בלי אפשרות לנתק אדם מהאינטרנט או לחסום אתר ללא רצונו".

ישראל ביתנו: לא ענו על השאלה.

יש עתיד: לא ענו על השאלה.

העבודה: "תומכים בחירות הביטוי ורואים במרחב הציבורי, גם באינטרנט, שמחייב רק רגולציה מינימלית ככל האפשר, ועל כן מתנגדים לצנזורה באינטרנט".

מרצ: "מתנגדים שהמדינה תחסום אתרים. מרצ תומכת בחסימה וולונטרית ביוזמת ההורים, כשהמצב השיורי הוא חסימה של אתרים פורנוגרפיים על ידי הספק וההורים מתבקשים לאשר את החסימה או להסירה".

ארגונים להט"ביים במערכת החינוך

מה עמדתכם בעניין תמיכה כספית בפעילות ארגוני להט"ב ושילובם של ארגוני להט"ב במערכת החינוך?

ציונות דתית: "בסוגיית הלהט"ב יש להבדיל בין בני האדם הפרטיים והצרכים שלהם לבין התנועה. אנחנו מכבדים כל אדם באשר הוא אדם ואיננו מתערבים באורחות חייו של איש. עם זאת אנחנו מפלגה ציונית דתית ומחויבים לתורת ישראל ולהלכה".

יהדות התורה: "יהדות התורה מתנגדת בחריפות לתקצוב ארגונים שכל מטרתם הרס הבית היהודי ופגיעה בתורת ישראל ובערכי ישראל, ומקל וחומר שאין לשלב תכנים כאלה במוסדות החינוך".

ש"ס: "איננו מתייחסים לסוגיה".

ימינה: סירבו לענות.

הליכוד: סירבו לענות.

תקווה חדשה: "אנו תומכים בתקצוב תוכניות כדי להטמיע במערכת החינוך את ערכי השוויון, הסובלנות והכבוד לכל אדם".

ישראל ביתנו: לא ענו על השאלה.

יש עתיד: "נוודא כי מערכת החינוך תשלב בתוכניות הלימוד תוכני חובה לסובלנות ולקבלת קהילת הלהט"בים. נפעל לקיום הכשרות חובה לאנשי חינוך בנושא קהילת הלהט"ב".

העבודה: "מפלגת העבודה מעודדת את כניסתם של ארגונים של החברה האזרחית הפועלים למען זכויות להט"ב לבתי הספר במטרה לייצר שיח בריא ופתוח בנושאי מין ומגדר".

מרצ: "תומכים ומקדמים".

--

תגובת ימינה על השאלון

למרות בקשות חוזרות ונשנות שלנו לקבל את עמדות המפלגה בסוגיות דת ומדינה המפלגה כמעט שלא התייחסה לפניותינו. לבסוף הסתפקה בדברים האלה:

"זהותה היהודית של מדינת ישראל היא בליבת הערכים של מפלגת ימינה, ונפעל למען הזהות היהודית במדינת ישראל כפי שעשינו עד היום. סוגיות דת ומדינה הפכו לצערנו לנושא במחלוקת בישראל. במרוצת השנים העמיקו והרחיבו סוגיות אלו את הקטבים בין חלקי העם ואף הובילו למשברים פוליטיים ולהפלות ממשלות. אנו מאמינים שאת המתח בין דת למדינה אפשר לפתור בהסכמה בלבד. נדרשת אמנה חברתית רחבה שיכתבו רבנים בכירים של הציונות הדתית ואנשי רוח מובילים מהחברה הישראלית. אמנה מעין זו תביא לידי חיזוק זהותה היהודית של מדינת ישראל".

(הכתבה באדיבות השבועון "עולם קטן", המוציא לאור את מגזין הנוער "מקום בעולם")

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו