נתניהו
נתניהו צילום: איתן אלחדז/TPS

"הכוח של הכרת הטוב הוא כוח גדול בנפש... ותנועה זו היא מהתנועות היותר חשובות בנפש" (הרב קוק בספר מוסר אביך).

היכולת להכיר טובה איננה רק מצד המוסר האנושי הפשוט, אלא ביטוי למשהו עמוק הרבה יותר: זוהי היכולת להכיר שלא הכל מתחיל מאיתנו. זוהי הענווה שיש גודל שמעלינו.

המילים הראשונות שיהודי אומר כל בוקר הן המילים "מודה אני לפניך מלך חי וקיים". מתוך ההודאה לבורא לעולם יש לנו גם את הענווה להודות לשליחיו בעולם; והפוך: מתוך ההודאה לאותם אלה שגמלו לנו טובה, אנו מכירים במי שאמר והיה העולם.

אחד המאפיינים לחברה אמונית הוא הכרת הטוב; והפוך: אחד המאפיינים לחברה חסרת-אלוהים זוהי הנרגנות, הבוז והשנאה דווקא כלפי מי שגמל לה טובה, שבאופן תת-הכרתי נתפס כאיום על תחושת 'אני ואפסי עוד'.

יש כיום אדם אחד במדינת ישראל שבמצב מתוקן היינו כולנו צריכים לעלות אליו לרגל ולהגיד תודה. אדם שהצעיד את מדינת ישראל לשגשוג כלכלי ובטחוני; אדם ברוך-כשרונות שהצליח להוביל קדימה את עם ישראל כנגד כוחות אדירים; שהרבה בזכותו אנו כעת מחוץ לקורונה. כדוגמת כל בשר ודם יש לו גם חסרונות וטעויות, אבל לפני ואחרי התלונות והמענות, ראוי להגיד לו מילה אחת:
תודה!