הערכים שמאחורי השופטים

ככל ששופטי בג"ץ יבואו מעולמות מגוונים יותר, ולא מאותו פס ייצור צר אופקים, כך מערכת הערכים שלהם תהיה רחבה יותר. כך הם ישקפו יותר את מגוון העולמות של החברה הישראלית וכך בית המשפט יוכל לזכות בחזרה באמון הציבור, אמון שכל כך נשחק בשנים האחרונות.

בנימין שיינברג , ד' באב תשפ"א

הערכים שמאחורי השופטים-ערוץ 7
בנימין שיינברג
צילום: באדיבות המצולם

מי שרוצה לראות מופע של יהירות והתנשאות מוזמן לקרוא את פסיקת בג"ץ ביחס להפרדה מגדרית במוסדות אקדמיים.

יושבים להם חמישה שופטים נאורים ודנים בכובד ראש באורחות חייהם של הדוסים הפרימיטיביים. כידוע, לא מדובר בכפייה של הפרדה על מי שאינו מעוניין בכך אלא על אנשים שבחרו ברצונם ללמוד במסלול נפרד. אבל רגע, מיניסטריון האמת צריך לדון ולהחליט האם הוא מרשה להם ללמוד כך.

מצד אחד עומד לו הערך העליון-מכל, ערך השיוויון המקודש. אך מצד שני אנחנו הרי רוצים לשלב את החרדים באקדמיה. אך נאזן בין הערך המקודש לבין הצורך הפרקטי?

בזה מתפלפלים להם השופטים. למרבה המזל, רק שני שופטים רצו לבטל את ההפרדה "משום שהיא טומנת בחובה פגיעה בלתי מידתית בעקרון השוויון ובכבודן של נשים", אך שלושה שופטים החליטו שהפגיעה בערך השיוויון אינה כל כך חמורה ולכן הם מרשים לחרדים להמשיך לקיים את המסלול הנפרד.

תודה לכם באמת.

אף אחד מהשופטים המכובדים לא חשב למשל שבהפרדה יש גם ערך. אף אחד מהם אינו מכיר בערכה של הצניעות. בשבילם ההפרדה היא רק אמצעי טכני כדי לאפשר לחרדים לראות את האור שבעולם האקדמי. לכן יש לצמצם אותה ככל האפשר. כך למשל החליטו השופטים פה אחד שגם במסלולים נפרדים אסור להדיר מרצות מללמד גברים. זו כבר פגיעה חמורה מידי לטעמם בשיוויון המקודש. ומה אם אדם אינו רוצה להביט במשך שעות כל יום באישה שאיננה אשתו? זה ערך שכבוד השופטים כלל אינם מכירים. 

מגיע לנו יותר. אם בג"ץ מתעקש לעסוק שוב ושוב בנושאים ערכיים, מגיע לנו לקבל שופטים עם עולם ערכים עשיר יותר. כאלו שמכירים לא רק בערכים הליברליים של העולם המערבי אלא גם בערכים יהודיים מובהקים כמו צניעות וטהרת המשפחה.

האם ערכי היהדות מחייבים מסלולי לימוד נפרדים? אינני יודע. אני רק מבקש שהערכים הללו יהיו חלק ממערכת השיקולים. אני רוצה שהשופט יאזן בין השיוויון לצניעות בתור שני ערכים שהם לכל הפחות שווים בערכם, ולא יתייחס לצניעות ככורח שנכפה עליו רק כדי לרצות את החרדי הפרימיטיבי.

ככל ששופטי בג"ץ יבואו מעולמות מגוונים יותר, ולא מאותו פס ייצור צר אופקים, כך מערכת הערכים שלהם תהיה רחבה יותר. כך הם ישקפו יותר את מגוון העולמות של החברה הישראלית וכך בית המשפט יוכל לזכות בחזרה באמון הציבור, אמון שכל כך נשחק בשנים האחרונות.