הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין Photo by Yaakov Naumi/Flash90

המנהיג הליטאי הרב גרשון אדלשטיין מגיב לגזירת ליברמן - החלטת שר האוצר לבטל את הסבסוד של מעונות היום למשפחות אברכים.

''לדאבוננו יש אנשי ציבור שיש להם כוונה לגזור גזירות כלכליות על עוסקי התורה. יש כאלה שלא מבינים שזכות התורה זה מגן על כלל ישראל, הם לא מבינים את זה. רוצים לגזור גזירות כלכליות שלא יוכלו ללמוד, שילכו לעבוד'', אמר הרב אדלשטיין.

''אבל הכל בידי שמיים והכל תלוי בזכויות, אם עוסקי התורה יעסקו בתורה כדין כמו הלכות תלמוד תורה, והגית בו יומם ולילה, כל אחד לפי כוחו פחות או יותר, וגם מי שעוסק בפרנסה אבל לעסוק בתורה כמה שיכול, כל אחד לפי כוחו, אבל כהלכות תלמוד תורה, לעסוק בתורה כפי כוחו, אם היו עוסקים כלל ישראל, הציבור, אלו שעוסקים בתורה, אם יעסקו בתורה כדין, כהלכות תלמוד תורה, לא היה שייך גזירות.

''כי הבא להיטהר מסייעין אותו ויש סייעתא דשמיא שאין גזירות. ודאי שלא יהיו גזירות, הבא להיטהר מסייעין אותו. אם אנחנו רוצים למנוע את הגזירות של עוסקי התורה, הדבר היחיד, העצה, צריכים את הזכויות שיהיה חיזוק בעסק התורה''.