למי קל להתקבל למשרד עורכי דין: אשכנזים או ספרדים? עצם העניין, כאן 11