יעקב ברדוגו
יעקב ברדוגו צילום: Olivier Fitoussi/Flash90

השדרן יעקב ברדוגו שעזב לפני מספר חודשים את גלי צה"ל מאיים בתביעה על התחנה, דורש שיאפשרו לו לחזור אליה ומבקש פיצויים. כך דווח באתר "וואלה".

במכתב שנשלח מטעמו לשר הביטחון בני גנץ כמו גם למשרד הביטחון ולתחנה הצבאית, ברדוגו דורש "להורות לתחנה להציע למרשנו לשוב מיידית לעבודה. בנוסף, דורש ברדוגו כחצי מיליון שקל סה"כ פיצוי על אובדן ההשתכרות, הזכויות הנלוות וכן פיצוי על מה שהוא מגדיר כ"הפלייתו האסורה".

כזכור מפקדת גלי צה''ל הציעה לברדוגו לשדר במינון נמוך וברצועת שידור פחות פופולרית משהיתה לו, אך ברדוגו טוען שמדובר בפיטורים ללא שימוע.

"כאחרון הפוליטיקאים, שטובתם האישית לעולם תגבר על טובתו של הגוף עליו הם ממונים, הורה שר הביטחון למפקדת גל"צ במינוי זמני, גב' גלית אלשטיין, לפטר את מר ברדוגו שלא כדין, על אף שהשיא לתחנה את אחוזי ההאזנה הגבוהים ביותר שבנמצא, רק מכיוון שמר ברדוגו זוהה על ידי שר הביטחון כבעל עמדות פוליטיות הרחוקות ממנו ולאחר שמר ברדוגו הציף ברבים התנהלות בעייתית של מר גנץ, לרבות בפרשת 'המימד החמישי'", כותב ברדוגו באמצעות עורכי הדין אמיר בשה ולירון בק המייצגים אותו."תחת ניהולה של גב' אלשטיין החלה מעורבות גדלה והולכת בתכני 'יומן הערב': בעקבות רוח המפקדת נדרש מר ברדוגו להשמיע פחות ביקורת על שר הביטחון בכלל ובעניין פרשת 'המימד החמישי' בפרט, והתקיימו ניסיונות פסולים להכתיב את מי לראיין ואת מי לא", נכתב.

בהמשך מתייחס ברדוגו גם לאחוזי ההאזנה, שירדו אל מול רשת ב' המתחרה מאז שעזב. לדבריו גל"צ הובילה בזמנו בפער עצום ברצועה, ו"החזיקה במעמדה זה בגאון עד פיטוריו שלא כדין של מרשנו מהתחנה, לאחריהם צנחו אחוזי ההאזנה לתוכנית בלמעלה מ-50%".

כזכור, לפני כשלושה חודשים הורידה ממלאת מקום מפקדת גל"צ את תוכנית האקטואליה "וילנסקי את ברדוגו" ועוררה סערה גדולה וביקורת בעיקר מימין.

במכתב לאנשי התחנה הסבירה המפקדת גלית אלטשטיין: "הקוד האתי מדבר גם על אופי השיח המתבקש בגלי צה"לֹ. זמן קצר לאחר כניסתי לתפקיד מ"מ מפקדת גלי צה"ל והעורכת הראשית התוויתי מספר עקרונות מנחים ובמסגרתם קבעתי כי אנשי גלצ - עיתונאים ושדרים - יימנעו מקידום עמדות בדרך של התלהמות, הכפשה, ביזוי, או העדר ביסוס עובדתי - בכלל השידורים, כולל משבצות פובליציסטיות. נורמות שידור אלו, הן, ורק הן, הולמות את אופיה הציבורי של גלי צה"ל. מוטלת עלינו החובה לאמץ את הקוד האתי של גלי צה"ל לא רק בכתובים אלא גם במעשים", כתבה.