תלמידי ישיבת הר עציון בהר הבית
תלמידי ישיבת הר עציון בהר הבית צילום: מינהלת הר הבית

תלמידי ישיבת הר עציון עלו היום להר הבית לרגל תשעה באב בראשות ראש הישיבה הרב ברוך גיגי, יחד עם הרב יצחק לוי מרבני הישיבה לשעבר שהדריך את העליה ובהשתתפות הרב איתן קליימן מרבני הישיבה.

לקראת העליה ובמשך כל זמן ההקפה בהר הבית שמעו התלמידים דברי תורה והתעוררות מפי הרבנים.

ביציאתם קרעו התלמידים בבגדיהם כדי לעורר בלב את הצער על חורבן המקדש.

בדברים שראש הישיבה הרב ברוך גיגי נשא בהר הבית הוא עמד על מאמרו של רבן יוחנן בן זכאי לאחר החורבן 'תן לי יבנה וחכמיה'. "ד' אמות של הלכה מהווים תחליף למקדש ו'סדר יום חדש' לתקופת החורבן. הסביר הרב גיגי. "במקום בית המקדש הוא ביקש בית-מדרש ו'נשלמה פרים שפתינו'. אבל צריך לדעת שכל זה תחליף לדבר האמיתי. בעזרת השם כשיבנה המקדש 'אחוז מזה וגם מזה אל תנח ידיך'. אנחנו רוצים גם את התורה וגם את המקדש".

עוד אמר הרב גיגי כי "המהר"ל מבאר שדברי חז"ל ש'כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה' זה לא ענין של שכר על האבלות. אלא עובדה שאומרת שרק מי שמרגיש את הצער, רק מי שחי את החיסרון, יכול לראות את השמחה. עלינו להפנים את המשמעות של לעמוד לפני השם, ולעורר את הצער על מה שאנחנו חסרים היום בחסרון השראת השכינה, שהיתה מתפשטת מכאן לכל מרחבי ארצנו. לכאוב להתפלל ולזעוק בימים הללו שתשוב השכינה לשרות עלינו כבראשונה. שנחזור להיות עם חי וקשור בדבקות עם הקדוש ברוך הוא".

הרב יצחק לוי הרחיב על משמעותו כמקום של אחדות, ונשא דברים בחשיבות אהבת ישראל בפרט בימים אלו. הרב לוי הוסיף כי בניין המקדש תלוי באחדות ישראל, ו"עלינו לזכור שהמקדש הוא לא רק בית אבנים אלא בעיקר המהות והפנימיות".

הרב איתן קליימן אמר שכל עליה להר הבית פועלת גם במישור האישי של האדם בעמידתו לפני השם, וגם במישור של האמירה כלפי הקדוש ברוך הוא ש"אנחנו משתדלים ועושים את המקסימום האפשרי. ודע לך הקדוש ברוך הוא שאנחנו מרצים את אבניה וחוננים את עפרה. אנחנו עולים ומשתדלים ומבקשים ומתפללים שתסייע בידינו בעזרת השם לבנות את ביתך. כאשר אנחנו מבינים שבידינו הדבר ועלינו לבנות את המקדש".