בני הישיבות

פורום בני הישיבות

כיצד יתפרנסו בכבוד אברך צעיר ואשתו?

פורום לבני הישיבות הגבוהות וישיבות ההסדר, ולשמיניסטים שמחפשים מקום לשנה הבאה.