פרוזה וכתיבה חופשית

פורום פרוזה וכתיבה חופשית

משקל היאמבוס – אתגר בעקבות הסדנא במפגש