פורום חינוך מיוחד

איך אתם מקבלים את המיוחדות של אח שונה?

'אין לך דבר בלתי שווה מטיפול שווה בבלתי שווים' (הרבי מקוצק)