ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי!

י"ג באייר תשפ"א 19:31
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הנותן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה

​​​​​​​​​יהודים!!! הר הבית ביד ישמעלים ערלים! איככה אתם יושבים בבית ארזים ובית השם חרב?????

י"ג באייר תשפ"א 19:54