במחילה על הבורות, אבל מה בדיוק ההבדל בין "מרכז" ל"הר המור"?

בהנהלת: מרדכי
ה' כסלו 20:56


"שיהא הכל נחת רוח אליך"

לא מתכתב עם בנות בפרטי. תודה.

[סוזנה זה שם משפחה, אני בן]

ה' כסלו 20:57

אני מדבר גם על ההבדל בתפיסה, אבל גם הבדלים טכניים

"שיהא הכל נחת רוח אליך"

לא מתכתב עם בנות בפרטי. תודה.

[סוזנה זה שם משפחה, אני בן]

ה' כסלו 21:51


עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי

ז' כסלו 00:29
יש פה ושם עוד ניואנסיםס אבל תכלס זה אחר היום

לא מתכתב עם נשים בפרטי.