מישהי מכירה אולפנה דוסית עם מגמת תיאטרון?

כ"ב טבת 19:16

מחפשת אולפנה שהיא גם דוסית (צניעות חצאיות ארוכות.. רוח תורנית..)וגם שיש בה מגמת תיאטרון/ מוסיקה, קיים כזה דבר?

כ"ב טבת 19:58

לא סגורה על זה

>| ' ' 💚

 

בלי פיקפוק, ובלי מיקמוק צוות אשמאדי מוכן לזינוק! פוינג!

 

 

כ"ב טבת 20:13


כ"ד טבת 07:09

זה אפשרי ברוב האולפנות, אבל אני מכירה בנות שעושות ספציפית מגמת מוזיקה בצביה מעלה אדומים, וזאת אולפנה די דוסית, אבל גם עם רמה לימודית גבוהה...
https://www.megamot.online/blank-2
תרדי למוזיקה יהודית לבנות בחמ"ד

כ"ח טבת 23:36


י"ד שבט 21:06


*😀אל תיתן לעולם לשנות לך את החיוך-

תן לחיוך שלך לשנות את העולם😀*

אחיה ערקי ז"ל

 

 

ט"ו שבט 08:11

מבחינת האולפנה זה הכי דוסי שיש, אבל מבחינת הבנות זה תלוי בשכבה...

ט"ז שבט 13:09


*😀אל תיתן לעולם לשנות לך את החיוך-

תן לחיוך שלך לשנות את העולם😀*

אחיה ערקי ז"ל

 

 

כ"ג טבת 14:20

#הייתי פה

כ"ג טבת 14:24
שתיהן לא כאלה דוסיות
אבל ניראלי ששירת הים יותר דוסית

#הייתי פה

כ"ג טבת 18:17
כ"ג טבת 20:27


החלפתי משתמש להשתבח שמו!!

כ"ו טבת 09:05

אולפנה שיא הדוסית (מקסי ומקשים ויש בה מגמת תיאטרוןן

כ"ד שבט 00:40


אני אוהבת את ה' יתברך!!!!!!

נערת גבעות בנשמה!

avid;">מחילה לא מדברת עם בנים תודה על ההבנה!

ל' שבט 16:45


אני אוהבת את ה' יתברך!!!!!!

נערת גבעות בנשמה!

avid;">מחילה לא מדברת עם בנים תודה על ההבנה!

ל' שבט 16:46


אני אוהבת את ה' יתברך!!!!!!

נערת גבעות בנשמה!

avid;">מחילה לא מדברת עם בנים תודה על ההבנה!

כ"ט טבת 18:24
השאלה מה ההגדרה שלך לדוסי..
א' שבט 13:09
והאולפנה ממש מחנכת להלכה ומצוות אבל היא די דוגלת בלא להעיר..
נראה לי כדאי שתבואי פשוט ותתרשמי
א' שבט 21:11


ג' שבט 14:19


ג' אדר א 13:51

אני יודעת שיש בה מגמת תיאטרון

"האחדות הכוללת, המכרת רק את הא-להות, ויודעת גם כן שכל גלוי פרטי איננו ענין הא-להות, כי אם הכל, ומקור הכל, ומה שהוא למעלה למעלה מזה" (אורות הקודש חלק ב' עמ' שצ"ה). "בבטחה יכולים אנו להשקיף על היחס הכללי של הכל, וממילא על הפעולה שהכל מתפעל מן הכל, והכל פועל על הכל. אין לנו אטום גשמי, ולא שרעף רוחני, שאיננו פועל ונפעל על מלא ובמלא כל" (אורות הקודש חלק ב' עמ' שנ"ה).