אפשר מידע על האולפנה??

בהנהלת: נקומה נא
ט"ו שבט 19:45

מיקום

סיגנון

בנות

תקנון לבוש

מגמות

מורות וכל מה שיש לכםחיוך

אני אוהבת את ה' יתברך!!!!!!

נערת גבעות בנשמה!

avid;">מחילה לא מדברת עם בנים תודה על ההבנה!

ט"ו שבט 19:46
תודהההה 019284 אחרונה


אני אוהבת את ה' יתברך!!!!!!

נערת גבעות בנשמה!

avid;">מחילה לא מדברת עם בנים תודה על ההבנה!