ז' ניסן 08:21ואגב למה הורות ולא הורים?🤔
ט' ניסן 13:30
וזהו שם עצם, לא שם תואר.