סדנה לשמיניסט המתלבט בפתח תקווה

בהנהלת: מרדכי
ג' אייר 01:37

עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי

ז' אייר 13:45

בשביל מי שלא יכול להגיע בכל ראשון לפ"ת?

"שיהא הכל נחת רוח אליך"

לא מתכתב עם בנות בפרטי. תודה.

[סוזנה זה שם משפחה, אני בן]

ז' אייר 15:08


עריכה | הגהה | הבאה לדפוס
לפרטים ניתן לפנות באישי

ז' אייר 18:20


"שיהא הכל נחת רוח אליך"

לא מתכתב עם בנות בפרטי. תודה.

[סוזנה זה שם משפחה, אני בן]