ח' אייר 16:38

בגוזף קאופמן המעילים הם גם לבנות וגם לבנים בייחד?

ח' אייר 23:15
י"א אייר 23:57


 דברים לפעמים נראים לכם שטחיים. אבל הם פשוט עמוקים מיכולת ההבנה שלכם.

 

אפשר להגיב לי... אני משתדלת לא לנשוך....

 

משתדלת לא עם בנים באישי...