י"א אייר 19:24
ט"ו אייר 19:40
עדיין זה יתריע כשאוסיף מישהו לאנשי הקשר שלי?
י"ח אייר 00:31
לה יכולת לדעת שהוספת איש קשר