פורום הורות

ילד בן 10 מסרב ללכת לבית הספר אין מי שמציק

בהנהלת: אלעד , בת מלך
י"ד אייר 12:51
ילד בן 10 שמספר שנים מטופל רגשית גם הדרכות הורים עוטפים אותו הולכים לקראת טיופל רגישי מה לא יש קשיים בלימודים שטרם עלינו על הבעיה תסכול גם לילד

בכיתה מתביש אבל אחצה או הפסקות פורח ילג מקובל אוהב
הוחלפה מחנכת שהייתה לו ממש כמו אימא שניה
עשתה לו מערכת שמגיע שולמד הקלו עליו שעות ספורט במקום שעות רגילות
שנה חדשה המורה סיימה והילד שוב לא רוצה ללכת בדכ זה יום יומים חור
הםעם לא מוכן
מה עושים עירבתי את המורה שלא מוצאת פתרון
אלא להגיע לקחת המצחייק
שלולא דיווחתי על הבעיה לא היתה בידקת למה לא מגיע
הקודמת יום אחד הייתה מתקשרת שלא מגיע
אין לי שום רצון שיגעו אלי צוות בית הספר לבית
מה עושים המורה מופתעת ואומרת שהכל טוב לילד
לאחרונה גם ברח משיעור
מה שלא עשה בכלל ילד טוב התנצל בפני המורה יש לו הוראה מתקנת בבית לא מוכן להשקיע רק משחקי מחשב ארור הים שהסכמתי בגלל לחצים שלו קורנה הכל יחד להכניס לבית
חיכתי שנים ולא הכנסתי פחדתי וידעתי למה
הילד מכור היה יוצא עם חברים
פתאום כלום אף אחד לא מתקשר הם לא רגילים להתקשר אחד לשני אמרתי לו תרים טלפון
אין לי קשר עם ההורים בית הספר
לא עושה כלום אין מסיבות לג בעומר מפגשים כלום
ט"ו אייר 09:58
אולי יש לו קשיים לימודיים (שלא בטוח שאתם רואים, למשל כמו קושי או איטיות בכתיבה) שמשפיעים עליו ולכן רוצה להימנע מלימודים.
אולי היתה מריבה עם ילד או ילדים מהכיתה.
שאלת/התייעצת עם יועצת בית הספר?