ט"ו אייר 13:59
לא לפחד
לקוות לטוב
לא לפחד
להרגיש בהריון

לא לפחד
אני אומרת לעצמי אולי אלף פעמים ביום

וזה עדיין מפחיד אותי.
ט"ו אייר 21:15

לא צריך להילחם בזה. אני פחדתי כל הריון הקשת, ולמדתי לקבל את זה.

בעז״ה יעבור בשמחה ובטוב! אבל אל תילחמי בפחד הזה.