חיילת, חיילות, צה"ל, חיילים
חיילת, חיילות, צה"ל, חיילים צילום: פלאש 90

"שילוב נשים בדרג המסתער עלול לפגוע במטרתו העיקרית של צה"ל - להגן על ישראל". המשפט הנחרץ הזה נכתב על ידי אל"מ טליה לנקרי, ראש מחלקת ההגנה באגף המבצעים מי שהייתה המג"דית הראשונה בצה"ל.

מסתבר שבעוד ספרו של אל"מ במיל רז שגיא 'לוחמות בצה"ל' זוכה לביקורת חריפה מכיוונם של ארגוני נשים בשל הביקורת החריפה שבו נגד שילובן של חיילות בדרג המסתער, ובעוד השר אורי אורבך זוכה לקיתונות של בוז מכיוונים פמיניסטיים בעקבות דבריו על הצורך בחשיבה מחודשת בסוגיה, מסתבר שיש לעמדה זו תומכים גם משורות הצבא.

במאמר שפרסמה בביטחון 'מערכות' האחרון תחת הכותרת 'פורצות קדימה?' מביאה אל"מ לנקרי את עיקרי העבודה שהכינה והגישה למכללה לביטחון לאומי וממנו עולות תהיות קשות סביב נחיצותן של חיילות בדרג המסתער בצה"ל.

מעבר לסוגית היכולת הגופנית של חייליות להשתלב בדרג זה מציינת לנקרי כי מורכבותה של החברה בישראל והמסורתיות שבה מציבה אותה במקום בו היא אינה בשלה לשילוב לוחמות בדרג המסתער "וספק אם תהיה בשלה לכך בעתיד הנראה לעין נוכח המגמות שמסתמנות בה".

לזאת כאמור היא מוסיפה את הסוגיה המעשית והייעודית של צה"ל וכותבת כי "שילוב נשים בדרג המסתער עלול לפגוע במטרתו העיקרית של צה"ל - להגן על ישראל".

לנקרי מציגה נתונים מספריים המלמדים שהובאו עולה כי "גם אילו היה צה"ל פותח את כל תפקידי הלחימה בפני נשים, כולל בדרג המסתער וביחידות המיוחדות, לא היינו עדים לגילויי התנדבות המונית - בוודאי שלא בהיקף שהיה מצדיק את ההשקעה הכספית שכרוכה בכך (למשל בתשתיות)".

עוד היא מציינת בהקשר זה כי "על פי נתוני צה"ל, רק 14% מכלל הנשים שמוינו לתפקידי לחימה מסיימות את שירותן בתפקיד לחימה. גם הנתונים בנוגע לשיעורי ההתייצבות של נשים לשירות מילואים מחזקים את הטענה כי צה"ל אינו יכול להתבסס על שירות של הנשים האלה במילואים בכלל ובתפקידי לחימה בפרט". לנקרי מציינת כי השקעתו של צה"ל בחייל גבר מניבה פרי של שירות לאורך שנים אחר כך בשירות המילואים שלו עד סביבות גיל 40. זאת לעומת המספר המועט של חיילות שפונות לאפיק שירות שכזה ובכך הופכות את ההשקעה בהן לבלתי משתלמת.

לדבריה עוד בטרם בוחנים את סוגיית השיווק של גיוס בנות לשירות קרבי יש לבחון אותה מאפיק שונה לחלוטין: "קודם כול יש לברר האם המהלך הזה משרת את משימתו המרכזית של הצבא, שהיא להגן על ישראל, ולאחר מכן יש לבחון האם החברה הישראלית בכלל בשלה למהלך כל כך מרחיק לכת נוכח המגמות המסתמנות בה בשנים האחרונות. לדעתי, צה"ל - שמתמודד עם משימות מורכבות בעיתות שגרה ועוד יותר מכך בעיתות לחימה - אינו יכול להרשות לעצמו להקדיש אנרגיות לנושאים שאינם קשורים להשגת ייעודו העיקרי.

זה נחמד אם הוא יוכל להוביל מהפכות חברתיות חיוניות, אבל זו אינה מטרתו, ואסור שהיא תסיט אותו מהעיקר. מעבר לכך, החברה הישראלית בכלל וצה"ל בפרט אינם בשלים לשילוב לוחמות בדרג המסתער. לכן בשלב הנוכחי יהיה זה נכון שלא לשלב לוחמות בדרג המסתער - בוודאי שלא ביחידות מעורבות בהן הן משרתות לצד גברים".