המטען הגדול שהותיר לנו הרבי

בשיחות לפרשות השבוע, התייחס הרבי מלובביץ' לנושאי השעה. בספר חדש קובצו נקודות משיחותיו, 'טיפה בים' האוצרת ערך רב.

ישי קרוב , י"ז בתמוז תשע"ד

הרבי מלובביץ'
הרבי מלובביץ'
פלאש 90

להחיות את היום
פרשת שבוע יומית
משיחותיו של הרבי מלובביץ'.
הוצאת ידיעות ספרים
494 עמ'

רק לאחרונה ציינו בחסידות חב"ד 20 שנים לפטירתו של הרבי מלובביץ' ותורתו ממשיכה להכות גלים.

בשיחותיו השבועיות התמקד הרבי סביב הפסוקים של פרשת השבוע והעלה רעיונות חדשים ומיוחדים ואת הכל קישר לנושאי השעה וחיי היום יום.

בספר חדש, "להחיות את היום" מובאים דברים שאמר הרבי בשיחותיו על פרשות השבוע.

הדברים מחולקים לפי ימים, כך שבכל יום מימות השבוע מופיע מאמר על אחד הפסוקים מתוך הקטע בפרשה המתאים לאותו יום על פי העליות לתורה – ראשון, שני וכו'.

עורכי הספר מציינים כי דבריו של הרבי רבים מאוד והוצאתם לאור עדיין לא תמה, כאשר מדובר על למעלה ממאתיים כרכים שיצאו עד עתה. בספר זה בחרו העורכים פסוק אחד לכל יום בשבוע, אך הם מדגישים כי "יש תובנות רבות ונוספות ומה שליקטנו כאן היא רק טיפה מן הים".

לכל קטע לימוד יומי ניתנת כותרת מתאימה המכניסה את הלומד לנושא המדובר, אך עוד לפני הכותרת מובאת הקדמה קצרה ביותר של משפט או שניים, המסכמת את הנושא בו עוסקים הפסוקים של אותו יום.

גם לכל פרשה ניתן רקע של משפטים ספורים, בהם מסבירים העורכים במה עוסקת הפרשה.

בלימוד קצר ומהיר ניתן לעבור בכל יום על קטע מהפרשה ובסוף שבעת הימים מקבל הקורא מידע רב על תוכן הפרשה ובסוף השנה הלומד יוצא עם מטען רחב המקיף את חמשת חומשי התורה.