מתנגדת. פלוג.
מתנגדת. פלוג. דוברות הכנסת

בנק ישראל פרסם היום (רביעי) הודעה חריגה, בה הוא תוקף את כוונתו של שר האוצר יאיר לפיד להגדיל באופן ניכר את יעד הגירעון בתקציב 2015.

בהודעת הבנק נאמר, כי "בנק ישראל רואה חשיבות בהפחתת נטל החוב הציבורי לפי המתווה עליו החליטה הממשלה ב-2013, שמטרתו הפחתה הדרגתית של יחס החוב לתוצר לכ-60 אחוזים בסוף העשור".

בבנק מציינים, כי סטייה ממתווה זה משמעותה נסיגה ממחויבות קודמת שנטלה על עצמה ממשלת ישראל להמשך הפחתת החוב. "אמינות המדיניות התקציבית נבנית מעמידה במחויבות לאורך זמן, ומהווה נדבך חשוב בתשתית ליציבות הפיננסית של המשק".

בבנק ישראל לא שוללים כל העלאה ביעד הגירעון, אך מצביעים על כך שהעלאה שמתכנן לפיד גבוהה מזו שניתן יהיה לחפות עליה בזמן קצר.

"יש מקום לסטייה מסוימת מיעד הגירעון שנקבע לשנת 2015 - 2.5% תוצר - לכ-3% תוצר, במידה שהיא נובעת מצרכים חד-פעמיים לכיסוי הוצאות הלחימה במבצע צוק איתן ותוצאותיה, ומהשפעת ההאטה המסתמנת בצמיחה על ההכנסות", מציינים בבנק.

בבנק קובעים, "הגדלת הגירעון מעבר לסטייה חד פעמית זו, משמעותה עליה בגירעון המבני, שתציב את ישראל על תוואי של יחס חוב תוצר עולה להמשך העשור, ותביא להגדלת הוצאות הריבית של הממשלה".

בבנק ישראל מבהירים, כי בהתלבטות בין קיצוץ תקציב להעלאת מיסים יש להעדיף העלאת מיסים, "בעת קביעת התמהיל בין העלאת מסים, ביטול פטורים, או קיצוץ נוסף בהוצאה האזרחית, יש לקחת בחשבון את העובדה שכבר היום ההוצאה האזרחית בישראל מאוד נמוכה בהשוואה בינלאומית, באופן שמקשה על מתן מענה הולם לאתגרים החברתיים והכלכליים בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה ועוד. ההשפעה של העלאת מיסים על הצמיחה בטווח הקצר שקולה לזו של הפחתה בהוצאה הציבורית".