דרכי נועם

מי שלא מוכן לשמוע דרך אחרת, לא יוכל לבחון את דעתו וקשה להניח שיגיע אל האמת.
זו דרכם של בית הלל ומשום כך נפסקה הלכה כמותם.

הרב אלעזר לוונטהל , א' באב תש"פ

הרב אלעזר לוונטהל
הרב אלעזר לוונטהל
צילום: עצמי

דרכי נועם- תגובה למאמרו של הרב דרור אריה "נמאס מההטפות לאהבת חינם"

הרב דרור אריה תקף בחריפות את מכון באר אמונה ואת הרב אבישי מזרחי על כוונתם לקיים השתלמות בנושא התמודדות עם נטיות הפוכות.

כך הגדיר הרב אבישי מזרחי את תכני ההשתלמות: "ההשתלמות הינה מאוזנת מאוד, ותביא לידי ביטוי את כל קשת ההתמודדויות של הציונות הדתית, הן השמרנית והן הליבראלית בנושא זה"

על כך כתב הרב דרור אריה: "בעצם הוא חושף את מה שידענו שאין אג'נדה, אין קו מנחה, אין אמת אחת. כל אחד והאמת שלו, יצא הפלורליזם הפוסטמודרני מן השק. וזו האג'נדה המסוכנת העטופה במתק שפתים, אג'נדה שאומרת שאין אג'נדה, אין דרך ברורה ואין אמת מחייבת."

ואני הקטן תמה, האמנם מי שמביא לידי ביטוי דיעות שונות, בהכרח סובר שאין אמת אחת?

בואו נעשה סדר.

אלוקים נתן לנו בהר סיני תורה אחת- אמת אחת. אולם לאחר שהתורה הגיעה לישראל, רבו המחלוקות בין התנאים, בין האמוראים ואף בין תלמידי חכמים חשובים בדורנו. ניתן היה לחשוב שבכל מחלוקת, רק דיעה אחת הצליחה לגלות את האמת, והאחרות טועות לגמרי. אולם הגמרא(עירובין י"ג) לימדתנו שייתכן מצב שבו יש מחלוקת ו"אלו ואלו דברי אלוקים חיים".

כיצד ייתכן ששתי דיעות חלוקות יהיו שניהם דברי אלוקים? מסתבר שהתורה היא גדולה ומורכבת, בעלת היבטים וצדדים רבים עד כדי כך שייתכן שחלק מן האמת בא לידי ביטוי בדיעה אחת, אולם חלק אחר מן האמת יבוא לידי ביטוי דוקא בדיעה השנייה. אכן אמת אחת, אולם מחזיקיה רבים.

הדרך הטובה להגיע הכי קרוב לאמת בטהרתה, היא להקשיב בעיון לכל דיעה של תלמידי חכמים שנאמרת לשם שמיים ומתוך בירור אמיתי ללבן את הצדדים ולהגיע לידי הכרעה.

מי שלא מוכן לשמוע דרך אחרת, לא יוכל לבחון את דעתו וקשה להניח שיגיע אל האמת.

זו דרכם של בית הלל "שהיו מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהן" ומשום כך נפסקה הלכה כמותם.

הלוואי שנשכיל ללכת בדרך זו וכך נראה שאכן דרכי התורה הם דרכי נעם!

הרב אלעזר לוונטהל, רב בית הספר מירון