זיהום אוויר
זיהום אוויר פלאש 90

המשרד להגנת הסביבה פרסם הבוקר (שני) את נתוני מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2020 של 570 המפעלים הגדולים בישראל.

מהנתונים עולה כי פליטת חומרים חשודים ומוכרים כמסרטנים עלתה ב-14%. זאת בעיקר בשל זיהוי מקורות פליטה חדשים במפעלי רותם אמפרט נגב וביהודה פלדות ועלייה בייצור במפעלי אספלט.

עוד מתברר כי פליטת תרכובות אורגוניות נדיפות למעט מתאן (NMVOC) עלתה ב-4%, בעיקר בשל הגדלת ייצור ברותם אמפרט נגב וחיפה נגב טכנולוגיות.

עם זאת יש גם נתונים חיוביים - בשנה האחרונה פחתה פליטת גזי החממה בישראל ב-3%, בשל צמצום השימוש בפחם לייצור חשמל והשפעת משבר הקורונה על הביקוש לחשמל. גם צריכת המזוט פחתה ב-25% בשנת 2020 ובמצטבר משנת 2012 ב-91%.

הפליטות לנפש של תחמוצות חנקן בישראל עדיין כפולות מהפליטות לנפש באיחוד האירופי. המקור המרכזי לפליטות תחמוצות חנקן לאוויר הוא תחנת הכוח הפחמית בחדרה, שבה עדיין חלק מיחידות הייצור פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית.

סך העלות החיצונית של הפליטות לאוויר עבור מדווחי המפל"ס בשנת 2020 הסתכמה ב-12.9 מיליארד שקל. עלות זו כוללת 7.7 מיליארד שקל מפליטת גזי חממה. בשנת 2020 חלה עלייה של 20% במחירי העלות החיצונית של פחמן דו חמצני, מ-140 שקלים לטון ל-167 שקלים. לפיכך, חלה עליה בעלות החיצונית של הפליטות לאוויר במפל"ס מ-12.4 מיליארד שקל בשנת 2019 ל-12.9 מיליארד שקל בשנת 2020.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, אמרה כי "מנתוני דוח המפל"ס ניתן לראות, כי משבר האקלים כבר ניכר בעלות חיצונית של מיליארדי שקלים. אנחנו פועלים במלוא המרץ יחד עם השותפים שלנו בממשלה, להבטיח את צמצום הפליטות לאוויר ולשמור על הציבור, הסביבה והטבע בישראל. אנחנו משתפים היום את הציבור במידע העדכני ביותר שבידינו, כדי לרתום את כולם לעבודה משותפת להפחתת הפגיעה בסביבה ובבריאות, ולהגביר את שיתוף הציבור".