מותר לכוון שעון שבת לצורך מקלחות במוצ"ש
מותר לכוון שעון שבת לצורך מקלחות במוצ"ש צילום: iStock

ראש מכון צומת להלכה וטכנולוגיה, הרב מנחם פרל, פרסם פסק הלכה חדש הרלוונטי לשבתות החורף.

במקרים רבים אנחנו זקוקים למים חמים מיד בצאת השבת, למשל עבור אמבטיות לילדים הקטנים. לשם כך, פוסק הרב פרל, כי ניתן להגדיר את שעון השבת של דוד השמש כך שיתחיל לחמם את המים בשבת, תוך הקפדה שלא להשתמש במים החמים בזמן שהבוילר מופעל בשבת.

למאמר המלא

הרב פרל: "אין כל מניעה לסדר את הבוילר עם שעון שבת, כך שיופעל ויחמם את המים בשבת לטובת מוצאי שבת. יש להקפיד כי בשעה בה הבוילר מופעל או כאשר המים בו עדיין חמים מאוד, שלא לפתוח את ברז המים החמים בכלל, וגם לא להטות את הברז לכוון החם, שכן באופן זה נכנסים מים קרים שיתבשלו בשבת".

הרב פרל מציין בדבריו כי ניתן היה לחשוב לכאורה על סיבות לאסור, אך בפועל אין סיבה לכך: "חימום המים בשבת לצורך מוצ"ש, אף שהוא מכוון כבר מלפני כניסת השבת, עלול להתפרש כהכנה מקודש לחול, אך למעשה אין לקשר בין שניהם.

בנוסף, אמנם חז"ל אסרו להשהות קדירה על גבי כירה מערב שבת, אם לא בשלה כל צרכה מחשש 'שמא יחתה בגחלים', אך חשש החיתוי בגחלים לא דומה למציאות של גוף חימום חשמלי בבוילר, שכן אין בו אפשרות לשנות בו את הטמפרטורה".