כלב
כלבצילום: ISTOCK

בית הדין 'לכתחילה' בישוב כוכב יעקב בראשות הרב ניר אביב עסק במחלוקת שפרצה בין אישה מבוגרת שמתגוררת בבית פרטי למשפחה ברוכת ילדים.

בדרך כלל יחסי השכנות בין השניים תקינים ויש רצון הדדי להקפיד על השקט בזמן מנוחת הצהרים.

לאחרונה, המשפחה רכשה כלב המשמש לצורך טיפול רגשי לאחד הילדים וכן לצורכי שמירה וביטחון. האישה כך נטען מתעוררת בלילה מהנביחות והדבר משפיע על התפקוד השוטף.

בדיון התברר כי האישה מיקמה את חדר השינה שלה בצד הפנימי של החצר כדי שיהיה רחוק מהכביש ומכל רעש חיצוני. היר ביקשה מבית הדין להורות למשפחה להרחיק את הכלב לצד השני הפונה לרחוב או להכניס את הכלב בלילה פנימה לתוך הבית. בעלת הכלב הסבירה מצידה שהוא נצרך לטיפול רגשי בילד וכן לצורכי ביטחון ועל כן המיקום של הכלב אינו יכול להשתנות.

בית הדין למד מתוך פסיקת שו"ע (חו"מ קנו,ב) כי רעש לא שגרתי מהווה מפגע וניתן לתבוע מהשכן לסלק אותו, אלא אם כן הייתה תקופת זמן אשר השכן לא מחה ואז השתיקה שלו מתפרשת כהסכמה. לעומת זאת, מדברי הרמ"א נראה שכל מה שנעשה לתפעול השוטף של הבית ולצורך פרנסה, אינו מהווה מטרד ואין חובה לסלק אותו.

במקרה הזה לפי כולם הנביחות מהוות מטרד משום שישנו הבדל בין אדם בריא לחולה כפי שפסק הרמ"א "ודוקא בני אדם בריאים, אבל אם הם חולים והקול מזיק להם, יכולים למחות".

לאור זאת שמדובר על אישה מבוגרת אשר מתקשה לישון, פסק בית הדין שהיא נחשבת לחולה ועל בעלת הכלב להרחיק אותו.לגבי הטענה שהכלב נועד לצורכי שמירה ועל כן לא ניתן לשנות את המיקום שלו, בית הדין הביא מותר לגדל כלב במקום שבו ישנו סיכון בטחוני כפי שנאמר בשולחן ערוך (חו"מ סימן ת"ט סעיף ג') "אסור לגדל כלב רע, אלא אם כן הוא אסור בשלשלאות של ברזל וקשור בהם. ובעיר הסמוכה לספר, מותר לגדלו, וקושרו ביום ומתירו בלילה".

אולם אין בהיתר זה לגרוע מהחובה שלא להזיק לשכנה היות והוא מתייחס רק כלפי החשש שהכלב ינשוך או יבהיל אך לא דובר על עניין רעש.

בית הדין הגיע להסכמה עם הצדדים שבעלת הכלב תממן חלון כפול שיהיה סגור כל הלילה וכן מזגן כדי שיהיה פתרון לאוורור החדר ובכך הנביחות לא יפריעו לשכנה לישון.

תקציר פסק הדין נכתב על ידי הרב אריאל בראלי.

לדיון באחד מבתי דין "לכתחילה" הקרובים אליכם וכן לפסק הדין המלא - לחץ כאן.