הרב חיים אמסלם
הרב חיים אמסלם צילום: חזקי ברוך

התיאורים ביחס ל"גרים" שכביכול ימשיכו לענוד צלב, ללכת לכנסיה, או שהם כופרים וימשיכו בחילוניות מוחלטת, גם אחרי גרותם ללא שינוי באורחות חייהם, ומטרתם להרשם רק כ"יהודים", הם שקר מוחלט, ואין כאלה בנמצא.

אלה שאין להם רצון לבוא ולהתגייר, ואינם חפצים ביהדות ולהצטרף לדת ישראל לא מבקשים להתגייר, הרי בין כך הם נמצאים במדינת ישראל מכח חוק השבות, הם מקבלים כל זכויותיהם, גם אם אינם מוגדרים כיהודים.

אפילו את בעיית רישום הנישואין יודעים לעקוף בדרך של נשואי קפריסין, או כידועים בציבור, או שהם חיים כך ללא צורך במעמד רשמי.

אם הם בכל זאת באים להתגייר, הרי שהם באים ל"שם שמים". כלומר עצם דבר שהם מבקשים להתגייר כשאין דבר המחייבם לכך, זה מלמד על כוונתם, וזה בעצם העיקר כי הדבר הראשון ששואלים את הגר בבית דין "מפני מה באת"?.

כשאנחנו נפגשים בחפצי גיור, כאן בארץ ישראל, תמיד מדובר באנשים שמאמינים במציאות בורא עולם והשגחתו, וזה כידוע עיקר היהדות. שנית כל הגרים יודעים כי מי שרוצה להתגייר יחול שינוי באורחות חייו. יש מצוות לא מעטות שהם מוסכמות ישראליות מקובלות על הכל, ורוב מוחלט של יהודי ארץ ישראל מקיימים אותם.

המצוות הללו הם המצוות ש"המסורתיים" דבקים בהם, החל ממצוות המילה המיוחדת לעם היהודי, צום יום כיפור, מזוזה בפתח , הדלקת נרות שבת, קידוש וסעודות שבת, שלא לעבוד בשבת, לחוג את חגי ישראל, כגון פסח, סוכות, פורים, נרות חנוכה, נישואין כדת משה וישראל, קבורה יהודית, מצוות הקשורות בצדקה וחסד, ועוד כהנה. כל מתגייר יודע ומקבל על עצמו לקיימם כולם או רובם.

כל המתגיירים חפצים בסך הכל להיות ככל שאר היהודים שהם מכירים, גם הנסיון הראה שבסופו של תהליך המתגיירים נשארים פחות או יותר כמו שאר הציבור המסורתי.

לאורך כל הדורות, הבאים להתגייר עם נכונות כזו נתקבלו בזרועות פתוחות, הרבנים האירו להם פנים ועודדו אותם. אלא שבעבר ובקהילות בחו"ל, הבאים להתגייר באו לרוב היו מסיבת נישואין עם צד שאינו יהודי, ומי שבא לשם נישואין גם כשאומר שמבקש להצטרף לעם היהודי, ואומר שמקבל המצוות, ספק אם יקיים, ואף על פי כן לא נמנעו הרבנים מלקבלם, כדי למנוע איבוד נפשות מישראל, ומתוך ידיעה שאם לא יקבלום ימשיכו לחיות בגויות, ומה הועילו בדחייתם. מציאות זו היתה הרבה יותר גרועה מהבאים בזמננו בארץ ישראל.

הבאים כעת, לא רק שרובם צאצאי יהודים מ"זרע ישראל", ומעצם ביאתם כאן כבר עולים בידם מצוות חשובות ויקרות, כמו ישוב הארץ, והגנה על המולדת בצה"ל, הרי ביאתם בעיקרה לשם הצטרפות כנה לעם היהודי, ולכן ראוי להיות לקבלם. מה גם שהם נכנסים לכלל חוג "שומרי המסורת", שזו קבלת מצוות טובה.

כשהרבנים כתבו שמותר ומצוה לקבל גרים, גם אם אנחנו יודעים שלא ישמרו את כל המצוות, התנאי הנדרש היה רצון כן ואמיתי להצטרף לעם היהודי, כי בלי זה במה תחשב גרותו ותוכר יהדותו? והים רוב הבאים להתגייר הם פי כמה וכמה, יותר ראויים.

הלואי, שגם כל עם ישראל יהפכו לשומרי מסורת אמוניים כאלה. הבעיה אצל המתנגדים, היא בעיקר פוליטית, שמטרתה הסמויה זלזול ודחית הלגיטימיות של ה"מסורתיות", ורואה במסורתיות אויב לאותו סגנון יהדות שהם חפצים להשליט בכיפה, ולבטל כל זולתו.

לעת כזאת אל למדינת ישראל לשעות לקיצוניים והאנטי ציוניים, או לאנטי מסורתיים, הם מסכנים את עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וגורמים לפירוד ואיבה בתוך שאר העם, ומביאים להקטנתו של העם היהודי בארץ ובעולם, מרבים את ההתבוללות.