ישיבת הוועדה לבחירת שופטים
ישיבת הוועדה לבחירת שופטים צילום: ללא קרדיט

שר המשפטים גדעון סער יביא לישיבתה הקרובה של הוועדה למינוי שופטים את הצעתו לשימוע פומבי למועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון.

הפומביות תחול על מעמד הראיונות של המועמדים בפני ועדת המשנה של הועדה בה משתתפים בדרך כלל, כשמדובר בראיונות למועמדים לבית המשפט העליון, כלל חברי הוועדה. לפי הצעתו של שר המשפטים יועברו הראיונות לציבור בשידור חי טלוויזיוני.

שר המשפטים גיבש את הצעתו לאחר שיח עם נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות ועל דעתה, מתוך ראיה משותפת בדבר חשיבות השקיפות.

בכוונת השר להביא את הצעת ההחלטה לישיבת הוועדה לבחירת שופטים הקרובה ולשנות את כללי השפיטה בהקשר זה.

בחירת המועמדים שתכלול את מרכיב השימוע הפומבי תחול כבר על המועמדים לביהמ"ש העליון שצפויים להבחר על ידי הוועדה מכאן והלאה.

השר סער: "המרכיב הפומבי בהליך הבחירה והשקיפות שלו יתרמו משמעותית להגברת אמון הציבור בהליך הבחירה לערכאת השיפוט העליונה שלנו. מעמדו של בית המשפט העליון, העובדה כי הכרעותיו מהוות תקדים מחייב למערכת השיפוטית כולה והיקף עיסוקו בנושאים בעלי חשיבות ציבורית מבססים את הצורך במימד פומבי בחלק מהליך הבחירה. במשך שנים רבות פעלתי לקדם שינוי זה והגשתי - החל מהכנסת ה-16 - הצעות חוק בענין זה בכנסות רבות. עתה בשלה העת לביצוע המהלך בדרך המלך שהיא באמצעות החלטת הועדה לבחירת שופטים עצמה, בראשה אני עומד היום, על פי סמכותה כחוק".