בית המדרש

פורום בית המדרש

בית המדרש

למה חרדים מחרימים את קהתי ושטיינזלץ?