כ"ג תשרי 12:57

1. 7 הקשרים ל"אור הבקר"

2. באיזה הקשרים מוזכרים: "הדברים אשר דבר ה'"? (3)

3. "ויך בהם מכה גדולה" - מי הכה את מי?

4. באיזה הקשר נאמר: "ויעש יהודה הרע בעיני ה'"?

5. באיזה הקשר מוזכרת: "כל ארץ יהודה"?

6. על מי נאמר: "ולא האמין"?

7. באיזה הקשרים מוזכרת: "חית הארץ"? (3)

8. שלושה שהזכירו בדבריהם את "ממלכות הארץ".

9. זיהוי ספר: "זרוע חזקה".

10. השלימו: "ויט שמים וירד..."

"עזרני א-ל חי להכניע 

 את יצר המפתה המריע"

            (הרב רפאל ענתבי)

 

י"א חשוון 16:26

1. באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם במיכה

2. ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר ה' נעשה 

3. שמשון בפלשתים? (אני יודעת שיש מכה גדולה אצל שמשון, יפתח, דוד, אחאב.. ואולי עוד)

6. ולא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו...

7. ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ...

8. כורש, חזקיהו

9. יחזקאל? או ירמיהו

10. וערפל תחת רגליו וירכב על כרוב ויעוף וידא על כנפי רוח

"ועל הכל ה' אלוקינו אנחנו מודים לך"!!! ​

י"א חשוון 20:49

1. נכון

2. נכון

3. לא

6. נכון

8. נכון

9. ירמיהו

10. נכון (הפסוק נגמר ב"וערפל תחת רגליו")

"עזרני א-ל חי להכניע 

 את יצר המפתה המריע"

            (הרב רפאל ענתבי)