ז' אב 13:04
א-י
יא - כ
כא - ל
לא - מ
מא - נ
נא - ס
סא - ע
עא - פ
פא - צ
צא - ק
קא - קיב
קיג - קיח
קיט - קכא
קכב - קל
קלא - קמ
קמא - קנ+ יה"ר
ז' אב 13:07
ז' אב 13:10
ז' אב 15:13
ח' אב 15:20


ח' אב 16:30


 

ח' אב 16:31

סא - ע
קיט - קכא
 

ח' אב 16:37


ח' אב 18:41