"מותר לקבל תמיכה מהקרן לידידות"

הרב נחום אליעזר רבינוביץ' והרב דוד סתיו מדגישים כי מותר להשתמש בכספי הקרן לידידות, "אין לחשוש להשפעה מצד התורמים על התכנים".

ישי קרוב , י"ג בסיון תשע"ד

הרב נחום אליעזר רבינוביץ'
הרב נחום אליעזר רבינוביץ'
פלאש 90

ראש ישיבת ההסדר במעלה אדומים ומזקני רבני הציונות הדתית, הרב נחום אליעזר רבינוביץ' ורבה של שוהם, הרב דוד סתיו, סבורים כי ניתן להשתמש בכספי הקרן לידידות כדי להאריך את שנת הלימודים.

במכתב שפרסמו שני הרבנים הם ציינו כי "סוגיית קבלת כסף מנוכרים הינה עתיקת יומין. מסורת הפסיקה אפשרה באופנים שונים קבלת תרומות מנוכרים אוהבי ישראל".

הרבנים הוסיפו כי "לאורך הדורות הכירו חכמי ישראל בצורך לקבוע את היחס הנכון בין ישראל לאומות העולם. מחד, למנוע השפעות זרות ומאידך להיזהר שלא יהיה ריחוק גדול בין יהודים לשאינם יהודים, כי היחס הנכון בין ישראל לעמים הוא המאפשר את גילוי היעוד של ממלכת כהנים וגוי קדוש".

"במישור העובדתי הכסף הניתן על ידי 'הקרן לידידות' נתרם ע"י הנוצרים האוונגליסטים. תנועה זו תומכת בעם היהודי ומאמינה שעם ישראל צריך לשמור על דתו שלו, ושיבתו לארץ ישראל היא חלק מהגשמת היעוד היהודי, ולפיכך תומכת בישראל ובציונות. הכסף נאסף ממספר גדול של תורמים הנודבים סכומים קטנים דרך קרן מרכזית. הכספים ניתנים למטרות שונות כגון חסד, חינוך ועוד".

הרבנים הדגישו כי לתורמים אין הכרות אישית וישירה עם אלו הנהנים מהכסף, ואין להם השפעה אישית עליהם וכי בבירור שנערך עם הגורמים הרשמיים במשרד החינוך הוברר שלא תהיה שום מעורבות של הקרן המגייסת את הכסף בתכנים שיועברו במסגרת הקייטנות, "סיבת הנתינה היא משום הערכתם הגבוהה לעם ישראל. אין לחשוש להשפעה של התורמים בשל העובדה שאין קשר ישיר עם המקבלים, ובפרט נוכח העובדה שהדבר נתון לפיקוח של הרשויות ויש התחייבות לאי מעורבות של הקרן בתכנים".

עוד ציינו הרב רבינוביץ' והרב סתיו כי במישור הלאומי בעצם קבלת הכסף יש הזדמנות לחיזוק השלום בין ישראל לעמים, ובמישור האישי כלפי אזרחי המדינה הכסף מסייע לציבור גדול להקל מעליו את העול הכלכלי, "לפיכך מותר לקבל את התמיכה הניתנת מכספי הקרן לידידות, ויש להכיר תודה על נדיבות הלב הבין-לאומית", סיימו את מכתבם.

לקריאת המכתב המלא לחצו כאן.