הגשת הדוח השנתי
הגשת הדוח השנתי צילום: מירי שמילוביץ, לע"מ

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט בדימוס דוד רוזן, הגיש היום (שני) את הדוח השנתי של הנציבות לשנת 2020.

הדוח נמסר לשר המשפטים גדעון סער וליועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט.

במהלך שנת 2020 הוגשו לנציבות 898 פניות (כ-75 פניות בממוצע בחודש). הטיפול ב-841 פניות, שהן כ-94% מהפניות שהוגשו, הסתיים בשנת 2020.

מתוך כלל הפניות - 550 תלונות, המהוות עלייה של למעלה מ-26% ממספר התלונות שהוגשו במהלך שנת הפעילות הקודמת. נתון זה מצטרף למגמת עלייה מתמשכת מאז כניסתו של הנציב רוזן לתפקיד, והוא בולט במיוחד על רקע נסיבותיה המיוחדות של השנה החולפת.

מתוך 550 התלונות שהוגשו, ב-493 תלונות הסתיים הבירור בשנת 2020 (כ-90%), זאת בנוסף ל-50 תלונות שהוגשו בשנת 2019, שבירורן הסתיים בשנת 2020. סך כל התלונות בהן הסתיים הבירור בשנת 2020 עומד על 543 תלונות.

הליך הטיפול בתלונות התקצר והתייעל בשנה החולפת: מענה ראשוני לפונה ניתן בממוצע תוך פחות מיומיים, והזמן הממוצע לבירור תלונה ומתן החלטה עמד על כחודש ימים בלבד. כמו כן, בכ-92% מהתלונות ניתנה החלטה תוך פחות מ- 3 חודשים ממועד הגשתן לנציבות.

136 מהתלונות בהן ניתנה החלטה במהלך שנת 2020 נמצאו מוצדקות, ומהוות כ-25% מכלל התלונות שניתנה בהן החלטה בשנה זו. 62 מתוך תלונות אלו (כ-46%) לוו בהמלצות אופרטיביות בצידן. לשם ההשוואה, בשנת 2019 נמצאו מוצדקות 96 תלונות, שהיוו כ-23% מכלל התלונות שניתנה בהן החלטה באותה שנה, כש-32 החלטות מתוכן לוו בהמלצה אופרטיבית.

מתוך 136 התלונות שנמצאו מוצדקות במהלך שנת 2020, 93 תלונות (כ- 68%) התייחסו לפרקליטות; 23 תלונות (כ-17%) התייחסו למשטרה, ובכלל זה - התביעה המשטרתית ויחידת ההסדר המותנה; 13 תלונות (כ-10%) התייחסו לתובעים המחזיקים בהסמכה או בייפוי כוח מטעם היועץ המשפטי לממשלה; 6

עוד באותו נושא:

תלונות (כ-4%) התייחסו ליועץ המשפטי לממשלה; תלונה אחת (כ-1%) התייחסה לתובעים מאגף המשמעת בנציבות שירות המדינה.

שר המשפטים, גדעון סער: "כגודל הכוח והסמכות המופקדים בידי עובדת או עובד ציבור, כן גודל אחריותם וחובתם לעמוד לביקורת מול הציבור, שאותו הם משרתים, ולתת בפניו דין וחשבון, בשקיפות ובניקיון כפיים. יודגש, מטרת הביקורת אינה לפגוע במעמדם של מייצגי המדינה בערכאות, אלא להפך – לחזקם, בשיפור ותיקון הטעון תיקון בעבודתם ומאידך לחזק את אמון הציבור, הנוכח לראות כי יש גוף עצמאי ואובייקטיבי, המנטר ופועל לטיוב עבודה חשובה זו. מאז נחקק החוק שמכוחו פועלת הנציבות נצבר ניסיון רב, והומחש הצורך לחזק את הנציבות ואת הכלים העומדים לרשותה במלאכתה".

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט: עבודת מערך הביקורת על מיצגי המדינה בערכאות משמעותית מאוד לתפקוד התביעה הכללית ומערך מייצגי המדינה בערכאות, ולביצור שלטון החוק במדינת ישראל. מערך התביעה הכללית וייצוג המדינה בערכאות הם חלק מהמערכת השלטונית הנותנת שרות ייחודי וחשוב לאזרחי מדינת ישראל, ומתוך כך קיימת חשיבות רבה לשיפור עבודתנו, לאיתור ליקויים ותיקונם.

''לצד זאת, יש חובה לשמור על עצמאות מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות, על מנת שיוכלו להפעיל את שיקול הדעת המקצועי בלא מורא וללא השפעות זרות. גוף הביקורת, בהנהגתו של כבוד השופט דוד רוזן, פועל במקצועיות רבה וביעילות לקיים ביקורת בונה ועניינית, החותרת לתיקון ליקויים וכשלים המתגלים בעבודתנו. כל זאת, מתוך הבנה כי מערכת הנתונה לביקורת אפקטיבית והוגנת היא מערכת איתנה ואחראית אשר ראויה לאמון הציבור", כך מנדלבליט.

מנכ"ל משרד המשפטים, ערן דוידי: "הדוח מלמדנו על ההיקף הרחב של מערך מייצגי המדינה בערכאות הנתון לביקורת הנציבות, ועל ההמלצות הרבות שניתנו בעקבות בירור התלונות. הליך יישום ההמלצות דורש לעיתים עבודת מטה מורכבת והקצאת משאבים לא מבוטלים. מעיון בדוח למדתי כי המלצות הנציבות אומצו והוטמעו על ידי הגופים המבוקרים באופן נרחב תוך שיתוף פעולה. שיתוף פעולה זה הוא המפתח לפעילות הנציבות לשיפור וקידום הגופים המבוקרים".

נציב התלונות על מייצגי המדינה בערכאות, דוד רוזן: "נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, רואה עצמה, על מכלול תפקידיה, כמי שבכוחה לתרום להגברת אמון הציבור במערכת המשפט, והנני סבור, כי שנה זו, על אף האתגרים שנשאה עמה, ולא מעט בגינם, היוותה קרקע לעיצוב הנציבות והכרת הציבור בה כגוף ביקורת עצמאי, מקצועי ונטול פניות. הנציבות מבקשת להמשיך להוות כתובת נוחה וזמינה לכל מי שרואה עצמו נפגע מהתנהלות של מייצג המדינה בערכאות, ולהמשיך עשייתה כגורם בקרה משמעותי ואפקטיבי, המביא לשיפור התנהלות הגופים המבוקרים ולחיזוק אמון הציבור בהם ובפועלם".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו