הרב יואל קטן
הרב יואל קטן אתר ישיבה

הרב אברהם סתיו שולף שוב את מקלדתו המחודדת ומנסה לשחוט עוד פרה קדושה.

לדבריו החרד"לים ('האגף האולטרה שמרני בציונות הדתית' כלשונו, לאוזניים מסוימות זה כנראה נשמע יותר טוב) גילו פתאום שאשה חילונית חכמה וערכית שניתנה לה במה על גבי 'עולם קטן' נשואה לגוי, ולדעתו עצם הגילוי הזה והסירוב להוקיע אותה ואת דרכה מהווים סימן שאלה על צידקת דרכם, שהרי אין לדבריה שום זיקה ליהדות אלא לערכים שמרנים אוניברסליים, מה שמוכחש על ידה ועל ידי כל מכיריה.

ולגוף הטענה - איש לא חולק על כך שחלק מחוכמת יפת יש לה מקום גם באוהלי שם, השאלה היא היכן הגבול, איפה העיקר ואיפה הטפל והתפל. מי שמוצא הצדקה לשיתוף של הגב' אהריש במיזם 929 בניגוד גמור ומוחלט לדרכו ולערכיו של מורנו הנערץ הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, כמו שמעידים תלמידיו המובהקים, לא יכול להיתמם ולומר שההכרעה בנושא היחס לחוכמת ולערכי העמים צריכה להיות על כל הקופה, או שמתנתקים מכל ערך ורעיון שאינו יהודי במקורו או שפורצים את כל הגבולות.

גם מרן הראי"ה הכיר והוקיר הרבה מחוכמת העמים (עד שכמה חוקרים טועים חשבו למצוא בכתביו הרבה יותר עניינים המבוססים על פילוסופים שונים ממה שבאמת ספג מרן הרב זצ"ל מהם), ואין אחד מתלמידיו ומההולכים מדרכו שמכחיש זאת. אין שום קידוש של ה'שמרנות' כערך בציבור החרד"לי, אלא בחיים של תורה בלי גמגומים ובלי פזילות, גמגומים ופזילות שקיימים בלי סוף בצד הליברלי של המפה הציונית-דתית.

אכן, נישואין עם גוי זה לא 'סתם' חטא, והיה מקום לשקול אם לשתף פעולה בעניינים ערכיים עם מי שעובר בקביעות על חטא זה, וכידוע הדבר נידון רבות בזמנו כאשר נורדאו עוזרו של הרצל לא מונה, למרות כל זכויותיו, לעמוד בראש ההסתדרות הציונית אחריו, מפני שהיה נשוי לגויה.

אך אני מקבל את הכרעתו של עורך 'עולם קטן', לדבריו אחרי התייעצות עם מורנו הרב יעקב אריאל שליט"א, ומחזק את ידיו שלא להירתע מהקנטות משני הצדדים. אנחנו לא מקדשים את השמרנות אלא את היהדות השלמה, ומחזקים כל גוף וגורם שמחזק אותה - ולעיתים גם מתחזקים ממנו. חזק ואמץ יוסף רוסו, לך בכוחך זה.