ט"ו חשוון 19:18
לא יותר מידי דוסי אבל יפה ומקפיץ
ט"ו חשוון 19:54


משתדל לא לדבר עם בנות בפרטיתודה

ה הוא המלךך

ה הוא המלך

 

ט"ו חשוון 21:44
בסוף יהיה טוב אנונימי
כ"ז חשוון 22:05