רצתי לשאול בקשר לפרשה מוזרה

בהנהלת:
ד' אדר ב 15:44
היתה לי הפרשה כמו נזלת צהובה שאלה אם זה הרון?
ד' ניסן 14:50

לפעמים ליחה צהובה יכולה להגיע מהקיבה -אולי בגלל גסטריטיס או משהו דומה

ד' ניסן 14:51