מישהו מפה מתכוון ללכת לנופי שיראל???

כ"ח אדר ב 17:18

 

 

אני אוהבת את ה' יתברך!!!!!!

נערת גבעות בנשמה!

avid;">מחילה לא מדברת עם בנים תודה על ההבנה!

כ"ח אדר ב 23:00

חזרנו לריענון כוחות בבית ומח חוזרים לשם

כ"ט אדר ב 10:46


אני אוהבת את ה' יתברך!!!!!!

נערת גבעות בנשמה!

avid;">מחילה לא מדברת עם בנים תודה על ההבנה!

ב' ניסן 12:52