נתניהו
נתניהו צילום: ועידת Muni Expo, מרכז השלטון המקומי

מחקרו החדש של ד"ר גל יעבץ, חבר סגל בכיר במחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר-אילן, בוחן את הדואליות של נתניהו בשימוש בערוצי הפייסבוק (הממלכתי והאישי).

מטרת המחקר הייתה לבחון את אסטרטגיות השימוש והזהות הדיגיטלית של נתניהו ברשתות חברתיות. מצד אחד: עמוד הפייסבוק הממלכתי, אשר ניתן לו מתוקף תפקידו (ראש ממשלת ישראל) אל מול עמודו האישי (בנימין נתניהו).

החוקר וצוותו בחנו זאת באמצעות ניתוח עומק משולב - סטטיסטי ואיכותני של מעקב אחר שנה שלמה בפעילותו בשני עמודים מקבילים אלו, זאת במסגרת הזמן של שתי מערכות בחירות שונות.

הממלכתי
הממלכתי צילום: פייסבוק

ממצאי המחקר העלו כי באמצעות השימוש הדואלי בערוצים נפרדים אלו, מצליח נתניהו לקיים שתי ישויות דיגיטליות-שיווקית כמעט נפרדות זו מזו. מצד אחד, ראש ממשלה ממלכתי אשר מרבית הנושאים אשר מעסיקים אותו כוללים סוגיות מדיניות חוץ וביטחון (בעיקר הגרעין האיראני).

מצד שני, בעמודו האישי הוא עוסק בנושאים אשר אינם עולים בעמוד הממלכתי כדוגמת נושאים אישיים ומשפחתיים, עיסוק בנושאים משפטיים-אישיים והצגת אג'נדה פוליטית ברורה.

יתרה מכך, בעוד בעמוד הממלכתי, משתמש נתניהו בשפה פורמלית, נקייה ולרוב כזו הכתובה בגוף שלישי, בעמוד האישי השפה הינה לעיתים בלתי-פורמלית ואף מכילה פרקטיקות של אנטי-אליטיזם. לדוגמה: ביקורת תקיפה על גופי תקשורת ובייחוד על עיתונאים מסוימים.

האישי
האישי צילום: פייסבוק

ד"ר גל יעבץ: "אנו מאמינים כי ממצאי עבודה זו חשובים בשל העובדה והצורך להבחין ולחקור בין הישויות השונות אותן מתחזקים הפוליטיקאים ברשתות החברתיות, כאשר הם משתמשים בחשבונות אישיים או רשמיים. מחקר זה מלמד אותנו כי מעבר לכך שהמדיום או הפלטפורמה הם חשובים בקביעה, בעיצוב ובהצגת המסר יש לשים לב גם למקור אותו בוחרים המנהיגים לבחור ולשאול מדוע הם בחרו בחשבון זה בכדי להציג מסר מסוים לאזרחים ובעיקר לקהל מצביעים".

המחקר פורסם בגיליון האחרון של כתב העת Online Information Review. ד"ר יעבץ הוא חוקר ומרצה בתחומי מידע ממשלתי וציבורי בסביבות דיגיטליות עתירות-מידע וידע.